Afbeelding
Foto: Bastiaan Miché

Hilversum Marketing: optimisme na nieuwe start veelbesproken MediaMile

Algemeen

HILVERSUM - Het aantal gebruikers van de veelbesproken en ook fel bekritiseerde MediaMile is na de nieuwe start in oktober flink gestegen. Dat schrijft directeur-bestuurder Jeroen Kreijkamp van Hilversum Maerketing. Waren er tussen augustus 2018 en augustus 2019 gemiddeld 80 gebruikers per maand, sinds de nieuwe start in oktober zouden dat er pakweg 200 zijn. 

De MediaMile, een wandelroute tussen het Media Park en het centrum van Hilversum, werd begin 2018 in het leven geroepen om zo media zichtbaar te maken in de stad/het dorp en het Media Park sterker met de stad te verbinden. Vooral voor gezinnen is het initiatief een leuk uitje, was daarbij de gedachte.

Maar al snel is er gedoe. De plannen kosten veel geld en de mobiele applicatie die erbij hoort, functioneert vaak niet. Dat leidt tot veel negatieve aandacht in de (ook landelijke) media en ook op Facebook is er kritiek. Omdat de app erg zwaar is om te downloaden, zet Hilversum Marketing in juli 2018 de applicatie over naar een lichtere techniek in de vorm van een mobiele web applicatie met chatbotfunctionaliteit.

Vandalisme
In eerste instantie ziet Hilversum Marketing hierdoor het gebruik toenemen. Vandalisme en vernielingen in vitrines van de Mediazuilen leiden er echter toe dat de applicatie uit de lucht wordt gehaald. De periode daarna onderzoekt Hilversum Marketing hoe de MediaMile op een kwalitatief hoogwaardige manier kan worden voortgezet zonder daarvoor grote investeringen te doen.

In oktober is er een nieuwe start met als uitgangspunt: een wandelroute met als doelstelling om bezoekers van het Media Park naar het centrum trekken en andersom. En daarnaast het versterken van het mediagevoel in de openbare ruimte. "Hilversum Marketing stelt de rijke mediahistorie van Hilversum in de content van MediaMile centraal en in samenwerking met een aantal historici is de verhaallijn langs de route aangepast", aldus Kreijkamp. 

Opgeknapt
De zuilen zijn opgeknapt en hebben nu de thema’s morse, radio, TV, en PC. Techniek van de app is onveranderd, de chatbotfunctie is nog steeds actief en de doelgroep is hetzelfde gebleven. Wel is er nu ook een papieren versie van de MediaMile verkrijgbaar zodat de route zonder app kan worden gelopen. Deze is verkrijgbaar bij het VVV en bij de publieksbalie van Beeld en Geluid.

En vooral dat laatste lijkt een goede stap. Het gemiddeld aantal gebruikers is in ieder geval gestegen. Het aantal van 200 gebruikers bestaat uit gemiddeld 125 conversaties per maand die zijn gestart in de webapplicatie en daarnaast de fysieke exemplaren die zijn opgehaald op locatie en downloads op de Live Hilversum website. "De resultaten vanaf oktober 2019 vallen positief op", aldus de directeur-bestuurder. "Zeker ook omdat er is gekozen voor een soft launch waarbij geen aparte campagne of media aandacht is geweest voor de vernieuwde content." 

Kleinschalige campagne
De komende periode houdt Hilversum Marketing het gebruik van de MediaMile scherp in de gaten. Wanneer het beter wandelweer is, in het voorjaar van 2020 dus, komt er een kleinschalige campagne om inwoners en bezoekers te motiveren om de MediaMile te lopen. Hilversum Marketing verwacht dat hierdoor, in combinatie met start van beter wandelweer, het aantal gebruikers verder toeneemt.

Uit de krant