Afbeelding
Foto: Stichtig Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht

Hilversum en omgeving in ‘ontdekkaart’ gebracht

Algemeen

HILVERSUM - Stichting Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht heeft een zogeheten ontdekkaart en informatieboekjes Ken je ondergrond ‘t Gooi gemaakt. Donderdag nam onder andere wethouder Bart Heller (rechts op de foto) deze in ontvangst van Marc Hofstra, de voorzitter van de stichting. Dat gebeurde in de Informatieschuur van het Goois Natuurreservaat in Hilversum. 

De Gooi en Vechtstreek is het zesde gebied dat de vrijwilligers van de stichting in de ‘ontdekkaart’ hebben gebracht. Daarnaast hebben zij in de boekjes informatiemateriaal verzameld over dit deelgebied van de gemeenten Hilversum, Huizen, Laren en Blaricum beslaat. 

Volgens Hofstra is een ontdekkaart een landkaart waar routes, wandelingen en bijzondere plekken op staan. Deze regio telt genoeg belangrijke Geo-bezienswaardigheden. De stichting noemt bijvoorbeeld de Hoorneboegseheide, voormalig sanatorium Zonnestraal, diverse zandgroeves waar Crailo de grootse van is (hier kam veel van het benodigde zand van spoordijken vandaan), landgoed Crailo, de fossiele klif bij Huizen en de zandverstuivingen tussen ‘t Bluk en het Groot Wasmeer. 

Burgerinitiatief

Wat is het Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht precies? Dat is een burgerinitiatief dat streeft naar de Unesco-kwalificatie Geopark voor de hele Heuvelrug en de laaggelegen natte gebieden aan weerszijden: Vechtstreek, Kromme Rijnstreek en Eemland. “De kwalificatie Geopark kan aan een gebied worden toegekend als dat bijzonder genoeg wordt bevonden voor wat betreft de ontstaansgeschiedenis, de aardkundige, ecologische en cultuurhistorische waarden en in dit geval ook de rol van het water en hoe de mens daarmee omgaat. Het Geopark streeft naar en draagt bij aan duurzame ontwikkeling van het gebied”, aldus de stichting.

Het Geopark vertelt en verspreidt het verhaal over het ontstaan, de ondergrond, de natuur en de cultuurhistorie en de verbanden daartussen. Het Gooi is een eeuwenoud landschap, gevormd door geologische processen en de mens. “Dit noordelijk deel van de Heuvelrug werd zo’n 150.000 jaar geleden opgestuwd door het ijs uit Scandinavië. Er zijn grafheuvels te vinden en de geschiedenis van de Erfgooiers is hier mede bepalend geweest voor wat er vandaag van het gebied te zien is. Om de natuur veilig te stellen werd in 1932 het Goois Natuurreservaat opgericht. In het belang van de biodiversiteit zijn inmiddels diverse natuurverbindingen gerealiseerd”, is de uitleg. 

Partnerschap

De stichting kwam gisteren in Hilversum uit, doordat de gemeente Hilversum een financiële bijdrage heeft geleverd aan dit project. Er waren meer financiers, waaronder Vereniging Vrienden van het Gooi en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (vertegenwoordigers van deze instanties kregen gisteren ook de ontdekkaart en de boekjes). Hofstra meldt dat het verder belangrijk is dat zij meer draagvlak weten te creëren. De stichting voert daarom gesprekken met instanties en organisaties. Dat heeft al geleid tot meer dan vijftig partnerschappen, waaronder met het GNR. Ook spreekt het Geopark met gemeentes en regio’s. De Hilversumse wethouder is de portefeuillehouder op dit gebied in de Gooi en Vechtstreek én bestuurder van de grootste gemeente in de regio. 

Wie meer wilt weten over dit project kijk dan eens op www.geoparkhgv.nl


Stichting Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht

Uit de krant