René Karman tijdens de diploma-uitreiking op het Roland Holst in de coronaperiode.
René Karman tijdens de diploma-uitreiking op het Roland Holst in de coronaperiode. Foto: © Foto Miché / Bastiaan Miché

Roland Holst moet op zoek naar nieuwe rector: René Karman vertrekt naar College De Brink en ISK Het Gooi

Bedrijven

HILVERSUM - Het A. Roland Holst College in Hilversum moet op zoek naar een nieuwe rector. De huidige rector, René Karman verruilt de school aan de Jonker- en Schuttersweg, voor College De Brink in Laren en Internationale Schakelklas (ISK) Het Gooi. 

Hij gaat daar per 1 augustus aan de slag als algemeen directeur. De procedure om te komen tot het vinden van een nieuwe rector voor het A. Roland Holst College is reeds gestart. Alle drie genoemde scholen maken deel uit van de Gooise Scholen Federatie. 

Binnen deze organisatie wordt gewerkt vanuit de bedoeling van goed en toekomstbestendig onderwijs en de belofte aan de leerling dat hij/zij het best mogelijke en passende onderwijs krijgt. Het beroepsonderwijs leidt op voor de toekomst en biedt een kansrijk perspectief op een interessante loopbaan. 

Karman wil als nieuwe directeur dat perspectief verder verbreden en versterken door voort te bouwen op de basis die zijn voorganger reeds legde. “Ik ben een rector die veel energie krijgt van het verbinden van de buitenwereld met de school. Daar ligt ook een belangrijk deel van mijn expertise en ervaring. College de Brink wil de verbinding met het mbo en hbo versterken en ook voor ISK Het Gooi ligt er een vergelijkbare ambitie. Dit wordt ook door het bestuur en de raad van toezicht van de GSF onderkend en zal vertaald gaan worden in concrete opdrachten. Dit leidt tot een koers die ik zeer steun en waar ik ook al de nodige ervaring in heb opgedaan.”

Annet Kil, voorzitter College van Bestuur GSF: “We zijn blij dat René met zijn kennis en kunde en professionele achtergrond in het hoger beroepsonderwijs, zich nu gaat inzetten voor ons vmbo en daarmee voor al deze aan ons toevertrouwde leerlingen. We hebben een minister, Robbert Dijkgraaf, die keer op keer het belang en de waarde van goed beroepsonderwijs benoemt en ik kan het niet meer met hem eens zijn. Beroepsonderwijs is niet alleen de toekomst maar heeft ook de toekomst.”

Uit de krant