De 7 Straatjes.
De 7 Straatjes. Foto: Gemeente Hilversum

College Hilversum kiest voor 'De 7 Straatjes'

Buurt / wijk

HILVERSUM - Het model 'De 7 Straatjes wordt verder utgewerkt tot een stedenbouwkundig plan voor het statiosngebied. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders vandaag besloten. Eerder koos de gemeenteraad al voor deze variant. 

Echt verrassend is de keuze dus niet. "We hebben voor De 7 Straatjes gekozen omdat dit model de meeste kwaliteit biedt", aldus wethouder Arno Scheepers. "In de afweging hebben we natuurlijk ook de uitkomsten van het participatietraject meegewogen.

Tunnel
De voorbije maanden konden verschillende partijen (bewoners, ondernemers, etc.) uit twee modellen bekijken: De Passage en De 7 Straatjes. Het belangrijkste verschil tussen deze twee: bij De Passage gaat de Schapenkamp (tunnel) onder het het stationsgebied richting de Koninginneweg en bij De 7 Straatjes is geen tunnel.

"We hebben bewust niet gevraagd naar de voorkeur voor een model", meent de wethouder. "Om een compleet beeld te krijgen hebben we gevraagd naar de voor- en nadelen van beide modellen, maar ook hoe de modellen nog verder verbeterd kunnen worden. Uit de vele reacties blijkt dat beide modellen hun eigen specifieke voordelen en aandachtspunten hebben. Toch is de conclusie heel duidelijk dat model De 7 Straatjes de voorkeur heeft."

Aandachtspunten
Model De 7 Straatjes wordt komende maanden uitgewerkt tot stedenbouwkundig plan, inclusief een oplossing voor de Kleine Spoorbomen en een concept beeldkwaliteitsplan. De reacties en adviezen die afgelopen maanden zijn opgehaald en zijn samengevat in een aantal aandachtspunten, worden meegenomen in de uitwerking. In het eerste kwartaal van 2019 wordt het plan voorgelegd aan de raad.

De 7 Straatjes heeft een vierkant besloten Stationsplein met ontmoetings- en verblijfsfuncties. Er is ruimte voor terrasjes en groen. Drie nieuwe gebouwen markeren twee wandelroutes, een richting de Leeuwenstraat en een richting de Stationsstraat. De Schapenkamp ligt op maaiveld en kent twee oversteekplekken voor voetgangers en fietsers. 

De centrumring kent een doorgaande route vanaf de Beatrixtunnel richting Media Park. De andere kant op krijgt de ring een knip ter hoogte van het Stationsplein. Dit betekent dat het station vanuit noord (Media Park) goed bereikbaar is, maar dat automobilisten niet kunnen doorrijden richting de Beatrixtunnel. De Koninginneweg Oost wordt volledig herontwikkeld.

Beeldkwaliteit
De komende maanden kunnen bewoners, ondernemers en andere betrokkenen weer meedenken over het vervolg. De nadruk ligt daarbij met name op de beeldkwaliteit. Tijdens een inloopbijeenkomst op 29 november komen thema's zoals de architectuur, de materialen, het groen en het kleurgebruik aan de orde. Er komt ook een mogelijkheid om digitaal te reageren.

Daarnaast werken scholieren van het Roland Holst College binnen het vak aardrijkskunde aan een opdracht over beeldkwaliteit van het gebied. Met (samenwerkings)partners en belangengroepen worden gesprekken gevoerd over de uitwerking van het model De 7 Straatjes in een stedenbouwkundig plan.

Kleine Spoorbomen
Voor de Kleine Spoorbomen heeft het college de zogenaamde ontwerpvariant KL26 als voorkeursvariant voor de herinrichting vastgesteld. Scheepers: "We hebben gekozen voor deze variant omdat die leidt tot de grootste verbetering van de verkeersveiligheid en de doorstroming. De hoeveelheid autoverkeer op de overweg neemt met ruim 50 procent af. De overweg wordt verbreed zodat gemotoriseerd verkeer wordt gescheiden van fietsers en voetgangers."

In deze variant worden de inkomende radiaal Larenseweg naar het centrum en de doorgaande route van het Media Park over de Kleine Spoorbomen door de wijk naar de Minckelersstraat opgeheven. Voor deze route bestaat een alternatief via de buitenring.

Uit de krant

!

Uit de krant

Logo
Afbeelding
Deborah den Dulk: 'Ik denk altijd in mogelijkheden' Deborah den Dulk is centrummanager van Hilversum: ‘Ik denk altijd in mogelijkheden’ Bedrijven 30 sep, 16:22
Logo
Afbeelding
Taakstraffen voor het oplichten van Sociale Dienst en gemeente Hilversum Politie 30 sep, 15:45
Afbeelding
Duurzaamheidsspecial in Gooi en Eembode Natuur en Milieu 30 sep, 15:12
Logo
Afbeelding
Evenement Natuurflitsen vrij toegankelijk Nieuwe natuurgidsen in Gooi en Vechtstreek: echt niet alleen maar geitenwollensokkentypes Natuur en Milieu 30 sep, 15:00
Logo
Afbeelding
'Hier werken allemaal leuke mensen' Al 134 vrijwilligers actief bij De Vorstin en het worden er steeds meer Mensen 30 sep, 12:00
Afbeelding
Dierspecialist Beijer op Seinhorst: ‘Letterlijk een apotheek voor huisdieren’ Advertorial 30 sep, 10:30
Afbeelding
Nieuwe expositie ART Hilversum vol geuren, beweging en duurzaamheid Cultureel 30 sep, 09:00
Logo
Afbeelding
Wethouder Heller: 'Een mijlpaal' Start verbouwing van eerste woning Hilversumse Meent Aardgasvrij Natuur en Milieu 30 sep, 07:00
Voorproefje Gooieneembode Extra? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief