Handhaving blijft grootste probleem bij woningsplitsing
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
In 2017 was de meervoudige bewoning van de Kleine Drift 35 een heet hangijzer.
In 2017 was de meervoudige bewoning van de Kleine Drift 35 een heet hangijzer. (Foto: Bastiaan Miché)

Handhaving blijft grootste probleem bij woningsplitsing

  Buurt / wijk

HILVERSUM - De striktere regels op het gebied van meervoudige bewoning werken pas echt goed als de gemeente beter gaat handhaven. Bewoners in Hilversum-Oost zien zeker wel verbetering in hun wijken, maar zoals Patrick Weening en Martin Triebels duidelijk aangeven, kan het nog wel een tandje beter.

Qua handhaving is een slag geslagen, zo vertelt wethouder Floris Voorink van Ruimtelijke Ordening. Inmiddels heeft de gemeente meer handhavers aangenomen. Extra capaciteit was ook een duidelijke wens van de coalitie. "Het begin is er", aldus de VVD'er.

Daarnaast wijst hij er op dat de gemeente eveneens afhankelijk is van de input van de inwoners. Als zij in hun omgeving signaleren dat een woning wordt opgesplitst, hoopt hij dat de Hilversummers dat willen melden. Hij erkent dat het vertrouwen dat er daadwerkelijk werk wordt gemaakt van de melding bij menigeen ontbreekt. "De houding is soms: waarom zou ik bellen? Daar is voor ons nog wat te winnen."

Inmiddels is het strengere beleid, dat in 2016 is ingevoerd, tegen het licht gehouden. Uit die evaluatie blijkt dat er sindsdien minder vergunningaanvragen zijn binnengekomen en dat de gemeente minder vergund heeft. "Daarmee zijn we er nog niet, want niet iedereen is al helemaal happy", geeft de wethouder aan.

Die lezing bevestigen Weening (bewonersorganisatie OSP) en Triebels (bewonersgroep Liebergerweg). Mondjesmaat zien zij de leefbaarheid verbeteren in hun wijken over het spoor. Met de invoering van het nieuwe beleid moest het beter toeven worden in buurten waar de grens van de openbare ruimte bereikt is. Maar nog altijd zien de twee bijvoorbeeld fietsen en kliko's buiten voor de deur staan, terwijl daar regels voor zijn gemaakt. Volgens het duo wordt daar niet of nauwelijks op gehandhaafd.

En daarnaast glippen er nog steeds projecten doorheen. Eerder gebeurde dat al op de Kleine Drift 35 (zie foto) en nu is Dudok Wonen bezig met een nieuwbouwcomplex op de kop van de Larenseweg en Zuiderweg waar twaalf appartementen moeten komen. Weening pleit nog altijd voor een zogeheten bewonerseffectrapportage. Dit soort plannen moeten eerst langs de bewoners, zodat zij hier een oordeel over kunnen vellen.

Met de strengere regels was het doel om woningsplitsing af te remmen. Zodra dat het geval is kan de gemeente met de bewoners gaan bouwen. De ontwikkeling van de spoorzone speelt daarin over het spoor een belangrijke rol, zo meldt Voorink. 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13371746&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>