Kleine spoorbomen: pas op de plaats
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Foto: Eddy ‘Edjo’ Geerlings

Kleine spoorbomen: pas op de plaats

  Buurt / wijk

HILVERSUM - Hilversum maakt even pas op de plaats in het proces kleine spoorbomen. Aanleiding is de onrust in met name Oost over de geuite voorkeur voor verkeersvariant KL26. "Die commotie willen we wegnemen", zegt wethouder Arno Scheepers.

De al veelbesproken - en door veel bewoners in Oost gekraakte - variant KL26 blijft volgens het college van burgemeester en wethouders (B en W) de beste optie om de 'gevaarlijke' en 'onoverzichtelijke' kruising kleine spoorbomen verkeersveiliger te maken. Desondanks ziet ook Scheepers dat het B en W maar niet lukt om die onrust in de buurt weg te nemen. "Ik snap ook heel goed dat als je meer auto's in je straat krijgt dat niet prettig is."

Wijkveiligheidsonderzoek
Scheepers benadrukt daarmee dat Hilversum de onrust en protesten uit de buurt wel degelijk serieus neemt. Daarom maken B en W de komende maand pas op de plaats. Met de bewoners wil Scheepers nogmaals uitgebreid het gesprek aangaan. Ook komt er een wijkveiligheidsonderzoek (door een onafhankelijk bureau) waarin verder wordt gekeken dan de kruising kleine spoorbomen. De resultaten van dat onderzoek en die gesprekken worden dit najaar voorgelegd aan de gemeenteraad.

Desondanks blijft de wethouder van mening dat variant KL26 - gezien de betere score als het gaat om verkeersveiligheid en doorstroming op en rond de overgang ten opzichte van KL28 - het beste plan is. Hij benadrukt dat de keuze voor variant KL26 een voorlopige keuze is en variant KL28 nog zeker niet in de prullenbak ligt en in beeld is als terugvaloptie wanneer KL26 niet uitvoerbaar blijkt.

Geen valse hoop
Desondanks gaat hij ervan uit dat uit het onderzoek dat ergens voor de zomer gaat plaatsvinden de collegekeuze voor KL26 - dus het centrum in en uit vanaf de Simon Stevinweg - bevestigt. Hij spreekt echter tegen dat een nieuw onderzoek tegenstanders van die variant valse hoop geeft. De discussie is verhit geraakt, zegt hij erover. "Beide kampen horen elkaar niet meer. Er is met dit besluit dus ook geen sprake van een charme-offensief. We nemen de buurt juist serieus."

In een brief aan de gemeenteraad, waarin de wethouder het collegebesluit toelicht, gaat hij nogmaals in op de problemen rondom de verkeersveiligheid van de kleine spoorbomen. "Illustratief voor dit probleem is het feit dat uit onderzoek in 2017 is gebleken dat 60 procent van de gebruikers van de kleine spoorbomen de overweg onvoldoende verkeersveilig vindt.

Stress
Daarnaast is uit een recente enquête van het Dudok Architectuur Centrum gebleken dat 69 procent van de bewoners uit postcodegebied 1221 gevoelens van stress of angst ervaart bij de overweg. Helaas heeft de onoverzichtelijke situatie ook in de realiteit al in meerdere situaties tot ongevallen met letsel geleid."

Scheepers beseft dat de aanpassingen bij de kleine spoorbomen ook gevolgen hebben voor de Johannes Geradtsweg en het Media Park. Om die reden is er het idee dat er op het viaduct richting de stoplichten naar het Media Park een extra rijstrook komt voor rechtsafslaand verkeer. Ook komt er dan een aparte fiets- en voetgangersbrug aan de noordzijde.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13371746&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>