Voorstel Scheepers gaat buurten in Oost niet ver genoeg
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Wethouder Arno Scheepers meldde dinsdag dat de gemeente een scan wil laten uitvoeren naar de verbinding tussen Oost en West.
Wethouder Arno Scheepers meldde dinsdag dat de gemeente een scan wil laten uitvoeren naar de verbinding tussen Oost en West. (Foto: Bastiaan Miché)

Voorstel Scheepers gaat buurten in Oost niet ver genoeg

  Buurt / wijk

HILVERSUM - Hartstikke goed dat de gemeente een onderzoek wil laten uitvoeren naar een mogelijke verbinding in het stationsgebied tussen Hilversum-Oost en West. Maar het gaat de zeven buurtverenigingen in Oost, die de krachten gebundeld hebben, nog niet ver genoeg. Wethouder Arno Scheepers wil namelijk tegelijkertijd doorgaan met de voorbereidingen van het stedenbouwkundig plan De 7 Straatjes.

Dat het college van burgemeester en wethouders dinsdag besloten heeft een onafhankelijk onderzoek te starten naar een mogelijke verbinding tussen de Johannes Geradtsweg en de Beatrixtunnel is winst, melden de buurtverenigingen.

Daar plakken ze wel meteen een 'maar' aan, Scheepers gaat namelijk 'gewoon' verder met De 7 Straatjes. De VVD'er heeft ook steeds gezegd dat de kracht van het huidige plan is dat het andere oplossingen en plannen niet in de weg staat.

"Wat als uit onderzoek blijkt dat uitvoering van de plannen voor De 7 Straatjes betere oplossingen voor verbinding tussen Oost en West in de weg staan?", is de vraag die de buurten hardop stellen in hun reactie op het gemeentelijke voornemen.

Zij dringen er bij de wethouder op aan om niet met het huidige voorstel te beginnen voordat er samen met de bewoners van Oost overeenstemming is bereikt over een drietal zaken. Beide partijen moeten het eens zijn over de inhoud en de opzet van het onafhankelijke onderzoek. Dan gaat het om de stedenbouwkundige én civieltechnische invulling. Bewoners willen zeggenschap hebben in de keuze van het onderzoeksbureau. Ook willen zij een gezamenlijk standpunt over welke plannen en besluiten wel of niet onomkeerbaar zijn.

Duidelijk tijdspad
De verenigde bewoners van de Elektrobuurt, de Simon Stevinweg, de Geuzenbuurt, de Johannes Geradtsweg, buurtvereniging De Astronoom, de Kleine Driftbuurt en de Liebergerweg hebben een duidelijk tijdspad voor ogen. Voor de commissievergadering van woensdag 15 mei, als Scheepers met het aangepaste plan van De 7 Straatjes terugkeert richting politiek, willen zij consensus hebben bereikt met de wethouder. Voor Pasen willen zij overleg hebben met de portefeuillehouder. "Als je zegt dat besluiten niet onomkeerbaar zijn, moet dat ook echt voor álle mogelijke verbeteringen gelden", aldus Ruud van der Woude, woordvoerder namens de buurten.

Verder uitwerken
Dinsdag maakte Scheepers, nadat hij 'goed heeft nagedacht', het initiatief voor het integrale onderzoek bekend. Samen met vertegenwoordigers van de betreffende bewonersgroepen wil hij dit onderzoek verder uitwerken. Als de uitkomst ervan reden is voor aanpassingen dan komen deze in de stedenbouwkundige plannen van het Stationsgebied, de gebiedsagenda van de Spoorzone en de herinrichting van de kleine spoorbomen.
Scheepers benadrukt daarbij dat het nog wel even - minimaal twee jaar - duurt voordat 'we aan de slag gaan'. Eerst zijn er nog de verschillende voorbereidingen, zoals het omleggen van kabels en leidingen. Deze voorbereidende werkzaamheden hebben geen onomkeerbare gevolgen voor de uitkomsten van het onderzoek.

Woensdagavond dient het CDA de motie 'Vóór verbinding van Oost en West' in tijdens de gemeenteraadsvergadering. Hierin roepen de christendemocraten Scheepers op om een second opinion te laten uitvoeren naar de verkeerskundige effecten van De 7 Straatjes. Fractievoorzitter Olaf Streutker zegt woensdagmiddag dat het goed is dat het college in beweging komt en dat er geluisterd is. Hij blijft van mening dat instemmen met dit plan pas kan als er goed gesproken is over fysieke verbinding tussen Oost en het centrum. 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13371746&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>