Is dit beeld straks verleden tijd?
Is dit beeld straks verleden tijd? (Foto: Bastiaan Miché)

Klankbordgroep: 'Kleine spoorbomen dicht voor auto's'

  Buurt / wijk

HILVERSUM - Sluit de kleine spoorbomen voor gemotoriseerd (auto) verkeer. Met dat opvallende standpunt komt de klankbordgroep 'kleine spoorbomen' na een vergadering met onderzoeksbureau Movares. Dat meldt de klankbordgroep op de Facebookpagina 'Hilversum Oost buurtbelangen'. 

Het standpunt is opvallend, omdat juist vanuit Oost velen vonden dat het centrum voor deze kant van het spoor goed bereikbaar moest blijven. Ook een meerderheid van de Hilversumse politiek vond dat.

Maar de laatste maanden was er veel gedoe over de mogelijke oplossing van het probleem 'kleine spoorbomen'. De kruising staat daar staat te boek als gevaarlijk. De perfecte oplossing is er echter niet. 

KL26 en KL28
De favoriete oplossing van het college van burgemeester en wethouders - KL26, het centrum in en uit via Simon Stevinweg - stuit op veel weerstand vanuit de buurt. Het alternatief - KL28, het centrum in en uit via Noorderweg/station - is volgens bewoners minder slecht, maar kent eveneens bezwaren. 

Veiligheid en woongenot
En nu is daar opeens een nieuw advies. Dit zal binnenkort online via de gemeente beschikbaar komen, meldt de klankbordgroep. "Er is een variant ontwikkeld die pleit voor het sluiten van de kleine spoorbomen voor gemotoriseerd (auto) verkeer. De belangrijkste afweging die hierbij gemaakt is veiligheid en woongenot + milieu, boven bereikbaarheid per auto via de 'kleine spoorbomen'.De klankbordgroep staat met meerderheid van stemmen (90%) achter deze beslissing."

Deze variant en de KL26+ en KL28+ (+ omdat het een verbeterde versie zou zijn) worden nu verder uitgewerkt en voorgelegd aan de Hilversumse gemeenteraadsleden. Dit advies wordt samen met onderzoek van de klankbordgroep, uitgevoerd door bureau Movares, en het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen van ProRail advies in oktober in de gemeenteraad behandeld.

Dit onderzoek is breder
De klankbordgroep geeft aan blij te zijn dat de gemeenteraad recent heeft besloten om alle opties nogmaals op tafel te leggen. "En als tweede succes het gezamenlijk uitvoeren met bewoners van een onafhankelijk onderzoek door bureau Movares. Dit onderzoek is breder dan alleen de kleine spoorbomen en zal ook kijken naar de bouwkundige en sociale verbinding tussen Oost-West, verkeer, et cetera. De buurtvoorzitters van de zeven buurten zitten hiervoor aan tafel."

De vraag is wat de politiek van deze voorkeur vindt. Het afsluiten van de kleine spoorbomen voor autoverkeer betekent dat auto's alleen nog het spoor over of onder kunnen via de Johannes Geradtsweg en de Beatrixtunnel.  

Meer berichten