'Entreeplannen' gemeente bij station Hilversum baart bedrijven Larenseweg zorgen
Foto: Bob Awick

'Entreeplannen' gemeente bij station Hilversum baart bedrijven Larenseweg zorgen

  Buurt / wijk

HILVERSUM - Ze zijn dan weliswaar niet de pandeigenaren. Maar omdat ze er ondernemen, zijn ze wel degelijk belanghebbenden. Ondernemers van de Larenseweg, Kleine Drift en Zuiderweg willen aan tafel komen met de gemeente als het gaat over de gewenste herontwikkeling van het gebied.

Het college van burgemeester en wethouders wil een 'welkome entree' realiseren in Oost bij het station. Het idee is om het voorkeursrecht te verkrijgen op 55 panden in de driehoek Larenseweg, Kleine Drift en Zuiderweg. Daar wil Hilversum maximaal 12 miljoen euro voor uittrekken. Dit voorstel komt in september aan bod binnen de politiek.

De gemeente heeft inmiddels alle pandeigenaren aangeschreven en ook zogeheten 'beperkt gerechthebbenden'. Blijkbaar vallen de ondernemers niet in beide categorieën. Zij hebben namelijk geen correspondentie ontvangen. Dat baart hen zorgen. Daarom hebben de ondernemers zich zo goed mogelijk verzameld.

Informatiebijeenkomst
Omdat het vakantietijd is, is lang niet iedereen present. Maandag hebben de ondernemers een brief overhandigd in het raadhuis, waarin zij hun zorgen uiten. Hierin geven zij aan - de brief is door twaalf ondernemers ondertekend - actief en volledig geïnformeerd te willen worden door de gemeente én de pandeigenaren. Tevens vragen zij of de gemeente een informatiebijeenkomst voor hen en de buurt wil verzorgen.

Naast zorgen over het proces heerst er bij de ondernemers veel onzekerheid en leven er heel veel vragen, juist vanwege een gebrek aan informatie. Wat gaat er allemaal gebeuren en wat betekenen de plannen nu voor hun bedrijf? Heeft het nog zin om te investeren in de onderneming als de driehoek Larenseweg, Kleine Drift en Zuiderweg wordt herontwikkeld? Wat gaat er in de tussentijd met de ondernemingen gebeuren. Kunnen ze terugkeren? En onder welke omstandigheden dan?

Anders
Dat merkt Hakan Gul van Café Dudok op. Hij is een van de ondernemers die het initiatief heeft genomen om de brief op te stellen aan het college van burgemeester en wethouders (B&W) en om zijn collega's uit de buurt te verenigen. Want het is de ondernemers duidelijk dat het voorstel van B&W serieus is. Eerder waren er ook wel plannen, maar dat liep allemaal wel los. Ditmaal is het anders. Dat besef kwam wat later. Toen begin juli duidelijk werd dat de politiek zich in september al buigt over dit collegevoorstel was het tijd om in actie te komen.

Het belangrijkste is dat zij actief en volledig op de hoogte worden gehouden door de gemeente én de pandeigenaren over de plannen. Aan de informatievoorziening schort het nogal, meent Gul. De ondernemers hebben het idee van een welkome entree in Oost moeten vernemen uit de krant. "Dit proces kent nog wel meer bijzonderheden", aldus de café-eigenaar. "Vanuit de gemeente is dit slecht getimed. Meer dan de helft van de ondernemers is nu op vakantie. Degenen die er wel zijn, zijn enthousiast over ons initiatief en hebben de brief ondertekend. Daarnaast kwam de publicatie op 4 juli en moest er voor 1 augustus gereageerd worden, anders heb je gewoon pech."

Vast aanspreekpunt
Daarnaast willen de ondernemers een vast aanspreekpunt hebben in het raadhuis. Tevens vragen zij of de gemeente een bijeenkomst, het liefst met de pandeigenaren waaronder woningcorporatie Dudok Wonen, wil beleggen voor de ondernemers en de buurt. Hierin moet duidelijker worden wat het voorstel nu precies behelst.

Opvallend vindt de ondernemer ook dat de ondernemers niet als belanghebbende worden gezien vanuit het raadhuis en daardoor in eerste instantie niet zijn benaderd door de gemeente. Mede daarom is het goed dat zij aan de bel trekken bij de politiek. "Het is een winkelstraat met 55 panden en in die panden zitten zo'n beetje 55 winkels. Het verbaast ons dat geen enkele coalitiepartij zich hard wil maken voor de ondernemers", legt Gul uit. "Wij hebben onze eerste stap gezet, nu is het wachten op antwoorden", voegt hij eraan toe.

Vanuit het raadhuis komt dat de zienswijze van de ondernemers is ontvangen. Doordat er een bezwaar is ingediend, komt dit onderwerp zeker aan bod in de raad. In de tussentijd gaat de gemeente contact opnemen met de ondernemers. Zij wil hen graag op de hoogte brengen wat de procedure is en wat hun rechten zijn, zo luidt het antwoord op vragen van deze krant.

Meer berichten