Het voorstel voor zestien extra parkeerplekken zorgt voor een verdeeld Calvijnhof.
Het voorstel voor zestien extra parkeerplekken zorgt voor een verdeeld Calvijnhof. (Foto: © Bastiaan Miché)

'Ondemocratisch parkeervoornemen' van gemeente in Calvijnhof

  Buurt / wijk

HILVERSUM - Ook de wegen van de gemeente zijn ondoorgrondelijk. Althans, zo voelt dat voor een deel van de bewoners van het Calvijnhof, die geconfronteerd worden met een uitbreiding van de parkeerplaatsen in het wijkje, terwijl zij van mening zijn dat daar een dikke 2,5 jaar terug gezamenlijke afspraken over zijn gemaakt. Een hardnekkig ondemocratisch voornemen, is de betiteling van de Hilversummers.

Het zijn voornamelijk de bewoners van de binnenring van het hofje die zich roeren tegen de uitbreidingsplannen van de parkeerplaatsen. Als alles doorgaat zoals het er nu voorstaat dan hebben vooral zij straks het blik bijna in hun tuin staan. Van meer parkeerplaatsen - 16 in dit geval - zou geen sprake meer moeten zijn, zo stellen de bewoners.

Basta
Zij wijzen naar afspraken die in december 2016 zijn gemaakt. Uit drie voorgelegde opties - 0, 12 en 24 - heeft de buurt toen in overleg met de gemeente besloten 12 parkeerplekken toe te voegen. Daarmee zou het basta zijn, beweren de bewoners.

Tellingen
Dat er in 2016 extra parkeerplekken zijn gerealiseerd, betekent niet dat de gemeente niet meer naar de situatie kijkt, zo blijkt uit de opgehaalde reactie. De parkeerdruk is nog altijd hoog. Dat blijkt uit parkeertellingen. Zo is de nachtelijke bezetting 84 procent, is te lezen in de gemeentelijke beantwoording op bezwaren van enkele bewoners. Daarnaast klagen andere bewoners nog altijd over het tekort aan plaatsen waar zij de auto kunnen stallen in hun hofje. "De gemeente moet daarop acteren", luidt het eenvoudige antwoord.

Enquête
Dat er klachten zijn, is volgens de gemeente duidelijk naar voren gekomen in een enquête. Bewoners van negen hofjes in Kerkelanden hebben in februari een vragenlijst ontvangen met daarin veel vragen over parkeren en parkeerdruk. Diverse bewoners van de binnenring van het Calvijnhof geven aan deze vragenlijst niet te hebben ingevuld, omdat zij onder de indruk waren dat er een harde afspraak stond met de gemeente: geen uitbreiding meer van het aantal parkeerplekken.

Voor de deur
Verder stellen zij dat extra plekken creëren een oplossing is voor een probleem dat er niet is. Zij ervaren geen tekort. Wel zien zij dat er in de afgelopen jaren veel nieuwe bewoners, voornamelijk gezinnen met jonge kinderen, zijn gekomen die twee of zelfs drie auto's hebben. Parkeren voor de deur is, ook vanwege de indeling van de hofjes in Kerkelanden, dan vaak lastig.

Lees verder in de digitale editie

Meer berichten