Komt er een multifunctioneel gebouw of alleen een buurthuis terug?
Komt er een multifunctioneel gebouw of alleen een buurthuis terug? (Foto: Archieffoto: Bastiaan Miché)

De Lelie: 'Opgelegd' plan van gemeente versus voorstel dat 'meeste doet voor wijk'

  Buurt / wijk

HILVERSUM - De belofte dat het buurthuis terugkomt in de Bloemenbuurt stamt al uit 2017, toen De Lelie afbrandde. Nu ligt er een voorstel, maar daar loopt Buurt Post Zuid niet warm voor.

De ontwikkeling zou moeten gaan over een buurthuis en niet over een multifunctioneel gebouw met 'botsende' karakters. Buurtbewoners en de gemeente zitten niet op één spoor als het gaat om de nieuwe Lelie. Buurt Post Zuid De Lelie vindt dat ze in het raadhuis alles op hun eigen manier doen, terwijl wethouder Arno Scheepers van mening is dat hun idee het meeste gaat doen voor de wijk.

Na een lang en stroperig proces - De Lelie brandde af op 22 maart 2017 - lijkt er sprake te zijn van een patstelling. De buurtpost, de spreekbuis van en voor de omwonenden, kan zich niet vinden in het idee van een multifunctionele accommodatie op het terrein aan de Leliestraat. Niet dat ze tegen een samenwerking zijn met Bink Kinderopvang, Versa Welzijn en de Paulusschool (onderdeel van Alberdingk Thijm Scholen), maar hiermee probeert de gemeente wel haar wil door te drukken. Een school en een kinderopvang gaan namelijk niet goed samen met een buurthuis onder één en hetzelfde dak.

Uitgangspunten matchen niet
"Deze ontwikkeling gaat over een buurthuis. Nu ontwikkelen ze het op dit terrein op hun eigen manier." Daarmee bedoelt oud-beheerder van De Lelie Gonny van Reede onder meer dat een school en kinderopvang aan andere eisen moeten voldoen op bijvoorbeeld het gebied van hygiëne en veiligheid. De twee hebben ook een gesloten karakter, terwijl een buurthuis juist een open instituut is. De uitgangspunten matchen niet. Wat ze graag willen is dat ze in het raadhuis leren om creatief te denken en niet rigide vast te houden aan de eigen ideeën.

Bij de buurtpost willen ze zelfstandig de nieuwe Lelie kunnen draaien. "Wij willen het beheer van de ruimte en natuurlijk kunnen die anderen gebruikmaken van de ruimten, maar dat moet dan wel worden aangegeven. Als wij bijvoorbeeld koken hebben met twaalf mannen dan schiet het niet op als de school en de kinderopvang koffie en thee komen zetten. Ik vind dat dat niet werkt. Wij willen graag de regie hebben als beheerder", luidt Van Reedes voorbeeld.

Multifunctionele accommodatie voor alle partijen het beste
"Er is geen overstort aan activiteiten van de Paulusschool en Bink Kinderopvang. Er zijn onderling echt goede afspraken te maken", meldt de wethouder. De VVD'er meent dat een multifunctionele accommodatie voor alle partijen, en daarmee ook de buurt, het beste is. Tevens wijst hij erop dat de ontwerpfase voor de deur staat waarin het nieuwe buurthuis een plek, inclusief eigen 'look and feel' moet krijgen. Dat is de opdracht die ze kunnen meegeven aan de architect. Vanuit de bewoners klinkt dat als dat de uitgangspunten al zijn bepaald en alleen nog over details is te praten. Het nieuwe buurthuis moet volgens hen leidend zijn.

Ander punt is dat de gemeente moet opboksen tegen het lage vertrouwen dat er heerst in de Bloemenbuurt. Dat heeft onder meer te maken met alle commotie die is ontstaan rondom de Clemenskerk en de vestiging van trampolinepark Flight Deck 53, maar ook met de gang van zaken rondom de realisatie van een nieuwe Lelie. Inmiddels is er tweeënhalf jaar verstreken sinds het buurthuis afbrandde. Ook in het afgelopen traject vinden de bewoners dat zij veel water bij de wijn hebben moeten doen. Veel wensen hebben ze opgegeven of zien ze niet terug in het voorstel, zoals een jongerenruimte, wijkinformatiepunt en een grote buurtkeuken.

Meeste voor de wijk
Met een multifunctioneel gebouw, waar Scheepers 1,5 miljoen voor vrij probeert te krijgen tegenover de 750.000 euro die beschikbaar is voor een buurthuis, is vooral de school geholpen, vindt de buurtpost. Die krijgt dan eerder de kans naar een ander pand te gaan. Dat wijst Scheepers van de hand. Volgens hem kan de basisschool zeker nog tien jaar verder. Andere scholen in Hilversum hebben een aanzienlijk grotere urgentie op huisvestingsgebied. Het collegevoorstel is geen oplossing voor het onderwijsinstituut, maar doet gewoon 'het meeste voor de wijk'.

Met twee voorstellen gaat de liberaal binnenkort naar de politiek toe. Een betreft enkel een nieuw buurthuis in de Bloemenbuurt en de ander - degene die de voorkeur van Scheepers en zijn collega-collegeleden geniet - is het realiseren van een multifunctionele accommodatie. "Ik hoop echt nog een goed gesprek met de bewoners te kunnen voeren, zodat we met één gedragen voorstel kunnen komen. Mijn deur staat altijd open", meldt de wethouder. Dat laatste is wat de verenigde bewoners betreft nu symbolisch voor de gang van zaken. In plaats van betrokkenen te ontvangen, moet Scheepers juist zelf eens die deur uit.

Inloopbijeenkomst
Dinsdag 17 september is er in De Kleine Lelie - de tijdelijke vervanger van het afgebrande buurthuis - een inloopbijeenkomst. Belangstellenden zijn welkom vanaf 19.00 uur in het onderkomen aan de Hilvertsweg 89-91. Vertegenwoordigers van de buurtpost informeren de aanwezigen over de stand van zaken.

Meer berichten