Flexibel voorontwerp stationsgebied
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Een idee van hoe het stationsgebied er over een paar jaar uit zou kunnen zien.
Een idee van hoe het stationsgebied er over een paar jaar uit zou kunnen zien. (Foto: Gemeente Hilversum)

Flexibel voorontwerp stationsgebied

  Buurt / wijk

HILVERSUM - Het voorontwerp-bestemmingsplan Stationsgebied 2020 is geen plan dat tot zes cijfers achter de komma is dichtgetimmerd. Wethouder Arno Scheepers zegt dat het bijzonder is dat er rekening is gehouden met de nodige flexibiliteit in de planologische en juridische uitwerking van het in mei aangenomen stedenbouwkundig plan. "Zo kunnen we de regie blijven houden", luidt de uitleg.

Dat het hier gaat om een flexibel plan en niet iedere vierkante meter al is dichtgetimmerd, zoals Scheepers het zelf verwoord, is tweeledig. Ten eerste duurt het nog even voordat de schop de grond in gaat in het stationsgebied. Hierdoor kan de gemeente bijvoorbeeld toch nog inspringen op mogelijke ontwikkelingen. Dat laat genoeg ruimte open om nog aanpassingen te kunnen doen op het gebied van wonen, werken en andere functies. 

200 tot 325 woningen
Scheepers zegt dat Hilversum ervan uitgaat dat er tussen de 200 en 325 woningen worden gerealiseerd in het gebied. De nieuwe huizen komen vooral op de Koninginneweg, waar de gemeente de eerste panden heeft aangekocht. Het Stationsplein leent zich volgens hem het beste voor horeca, kantoor- en bedrijfsruimte.

De tweede reden om te gaan werken met een flexibel bestemmingsplan is omdat het nu nog niet duidelijk is waar de ondergrondse fietsparkeerplek voor zevenduizend fietsen, die als eerste binnen dit metamorfoseproject gerealiseerd gaat worden, precies komt. 

Uit nader onderzoek afgelopen zomer is gebleken dat er sprake is van ruimtegebrek. Zo is de passage bijvoorbeeld te smal. Een projectgroep met daarin vertegenwoordigers van de NS en ProRail werkt nu aan een passende oplossing. Begin 2020 verwacht de wethouder resultaten van deze denktank.

Verbinding nog niet meegenomen
In dit voorontwerp zijn mogelijke aanpassingen voor verbetering van de verbinding tussen Hilversum-Oost en het centrum nog niet meegenomen, meldt de VVD'er. "Als lopend onderzoek uitwijst dat aanpassingen van de inrichting van het Stationsplein voor een betere verbinding gewenst zijn dan kunnen deze in de volgende fase, het ontwerpbestemmingsplan, alsnog worden uitgevoerd. Hiervoor is in het voorontwerp-bestemmingsplan een zogenoemde uitwerkingsplicht opgenomen. Het bestemmingsplan staat verdere ontwikkeling van het Oosterspoorplein niet in de weg", meldt de gemeente.

Inspiratie
Naast het voorontwerp-bestemmingsplan komt de gemeente ook met het voorontwerp-beeldkwaliteitsplan. Dit voorstel beschrijft in tekst en vooral in beeld de gewenste architectuur, zoals de gewenste vormen, materiaalkeuze en kleuren, en inrichting van de openbare ruimte. Denk daarbij aan bestrating en beplanting. Uiteindelijk wordt dit plan het toetsingskader voor de commissie welstand en dient het als inspiratie voor de verdere uitwerking van de plannen.

Vanaf vrijdag 22 november liggen beide voorontwerpen ter inzage. Wie wil reageren nu de plannen voor inspraak vrijkomen, heeft tot donderdag 2 januari 2020 de tijd. De plannen zijn in te zien in de burgerleeskamer in het stadskantoor aan de Oude Enghweg of bekijk ze digitaal op www.hilversum.nl/stationsgebied.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13371746&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=gooieneembode.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=120" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>