Robbert Wilts bij de historische vijver waar nu niks meer van is te zien.
Robbert Wilts bij de historische vijver waar nu niks meer van is te zien. Foto: © Bastiaan Miché

Buurt witheet over megabomenkap bij Heuvellaan 50 vanwege bouwplannen

Buurt / wijk

HILVERSUM - Ze voelen zich niet serieus genomen door de gemeente en de projectontwikkelaar en stellen dat de 'majeure ontbossing' van begin dit jaar 'onder valse voorwendselen' heeft plaatsgevonden. "Daarbij zijn ruim honderd bomen met een diameter van meer dan tien centimeter gekapt en ten minste zeven bomen met een diameter van meer dan dertig centimeter."

Dat stellen de bewoners van de even nummers aan de Godelindeweg, zeg maar tussen de kinderboerderij en de watertoren. Zij voelen zich belazerd nu er al vele bomen zijn gekapt, veel dieren die er leefden er niet meer zijn en van de historische vijver in deze groenstrook niets meer over blijft. 

Architectonische waarde
Voor Leefbaar Hilversum is de kap reden om een blokje te reserveren voor de raadscommissie Ruimtelijke Ordening en Wonen van komende woensdag. De eenmansfractie wil weten wat de andere partijen van de kap vinden en of de veelal fraaie bomen die er nog zijn kunnen blijven. "Bewoners komen voor dit beschermde gebied op omdat er diverse monumentale, zeer grote bomen staan en omdat het gebied van architectonische waarde is", meldt Leefbaar in het voorstel. "Uiteraard ook vanwege het uitzicht wat rigoureus zal veranderen zodra er huizen staan in plaats van natuur."

Een van die gedupeerde bewoners is Robbert Wilts, die op verzoek van Leefbaar zijn medewerking aan dit artikel wilde verlenen. Hij verhuisde met zijn gezin anderhalf jaar geleden vanuit Maarssen naar zijn droomhuis aan de Godelindeweg in Hilversum. "Dit huis staat langs een van de drukste wegen van Hilversum", zegt hij. "Maar je koopt dit vanwege de achterzijde, met veel groen."

Maar van dat vele groen is sinds enkele maanden een stuk minder over. "Er is echt al gigantisch veel gekapt, met de hele buurt zijn we in alle staten. Dit is niet normaal. Er is hier een grote historische vijver. Die moet je onderhouden. Maar je ziet bijna niet meer dat het een vijver is."

Bijzondere plek
Villawal Herontwikkeling, een samenwerking tussen projectontwikkelaar Local en bouwbedrijf Trebbe, is sinds december 2018 eigenaar van het voormalige Vara-kantoorpand, inclusief de achterliggende tuin aan de Heuvellaan in Hilversum. "De locatie is aangekocht met de intentie om deze bijzondere plek in Trompenberg te herontwikkelen en daarmee de leefbaarheid van dit stuk van de Heuvellaan te versterken", aldus projectontwikkelaar Maarten Sakkers van Local.  "Na een lange periode van leegstand en leegstandsbeheer hebben wij de ambitie om de locatie te vernieuwen met een invulling die past binnen de huidige omgeving, en die recht doet aan de ruimtelijke kwaliteit van de wijk."

Onderhoud
De 'majeure ontbossing', zoals de bewoners de kap omschrijven, noemt Sakkers 'onderhoud'. "Hierbij zijn alleen werkzaamheden verricht die zonder kapvergunning mogen gebeuren. De gemeente heeft een aantal inspecties uitgevoerd en heeft geconstateerd dat alles volgens de regels is verlopen."

De gemeente bevestigt dat laatste. Ook de gemeente en Local geven aan dat nog niets definitief is. "De beoogde ontwikkeling van het perceel is nog in de planvormingsfase", aldus een gemeentewoordvoerder. "Pas als deze is afgerond, inclusief de benodigde participatie, kan de formele bestemmingsplanprocedure starten en vervolgens een bouwaanvraag worden gedaan."

Als het gaat om de buurt goed informeren verwijst de gemeente naar de initiatiefnemer. Projectontwikkelaar Sakkers laat weten dat 26 februari er een eerste participatieavond was die door vijftig belangstellenden zou zijn bezocht. "Een groot deel was enthousiast over de voorgenomen herontwikkeling van de locatie en is blij dat het leegstaande kantoorgebouw plaatsmaakt voor een nieuwe invulling. Voor directaanwonenden was de aantasting van de bestaande kantoortuin en het realiseren van nieuwe woningen een punt van zorg."

Zestien villa's
Dat laatste is - bij het horen van deze bewoners - zacht uitgedrukt. Zo toont Wilts een door Local gepresenteerd plan met daarop zestien villa’s op zo’n tien meter afstand van de tuingrenzen van de bewoners ingetekend. Op basis van dat plan kan het niet anders dan dat ook de rest binnen deze groenstrook tegen de vlakte gaat. De bewoners hebben meerdere malen contact gezocht met de projectontwikkelaar maar deze 'geeft keer op keer niet thuis'. 

Gevreesd wordt daarom dat eigenlijk alles al definitief is. Een projectontwikkelaar koopt immers grond om erop te bouwen, is de gedachte. En als het niet gekker kan worden: "Bij die inspectie is niet eens een vijver geconstateerd", kraakt Wilts deze inspectie. "Het lijkt er allemaal op dat de gemeente met de projectontwikkelaar onder een hoedje’ speelt waarbij de bewoners bewust niet worden geïnformeerd door de gemeente. "De belangen van een Haagse projectontwikkelaar wegen blijkbaar zwaarder dan die van hun eigen bewoners. Ze zijn echt te ver gegaan."

Uit de krant