Foto: ©Bastiaan Miché

'Gemeente gooit laatste kroonjuwelen te grabbel'

  Buurt / wijk

HILVERSUM - Zeker niet voor het eerst halen de bewoners van de Boomberg het bestemmingsplan Noordwestelijk Villagebied aan. De bezorgde Hilversummers menen dat Talpa zich op basis van de vastgestelde regels van de gemeente zich niet kan en mag vestigen in het oude NCRV-pand. Zij verwachten dat de gemeente in actie komt, maar krijgen de indruk dat dat niet gaat gebeuren, ook al omdat Talpa per april naar Hilversum komt.

Dat Talpa per april Amsterdam verlaat en naar de Bergweg 30-70 komt, lijkt een voldongen feit. Dat doet de wenkbrauwen van bewoners van De Boomberg enorm fronsen. Volgens hen is dat compleet in strijd met het bestemmingsplan en de uitgangspunten van het Beschermd Stadsgezicht. Wat de bewoners verbaast, is de houding van de gemeente. Die had veel alerter moeten zijn, maar is 'doorgeschoten in de ambitie en de eigen regels vergeten'.

Hilversum gooit de laatste kroonjuwelen te grabbel, is de lezing van een delegatie wijkbewoners. De krant sprak met vertegenwoordigers van Stichting Wijkoverleg Orgaan De Boomberg en bewoners van de Bergweg en de Lambertus Hortensiuslaan. Zij maken zich grote zorgen over de leefbaarheid en verkeersveiligheid van hun wijk als Talpa met honderden werknemers neerstrijkt in hun wijk. 

Inpasbaarheid
Daarmee zeggen ze niet dat ze tegen het binnenhalen van werkgelegenheid of het multimediabedrijf van John de Mol zijn. Wel plaatsen zij vraagtekens bij de inpasbaarheid hiervan in de woonwijk. Een bedrijf als Talpa, dat meerdere bedrijfstakken gaat huisvesten in het pand, hoort thuis op het Media Park, is de redenatie. Daar zijn ook hun 'soortgenoten' gevestigd en is een locatie die veel beter bereikbaar is, zeker met het openbaar vervoer.

Voor de bewoners is het klip-en-klaar dat de komst van de Talpa Network met onder meer de redacties van Shownieuws, Hart van Nederland en weer.nl per april indruist tegen het bestemmingsplan voor het Noordwestelijk Villagebied en het Beschermd Stadsgezicht. Zij verwijzen naar Artikel 14 in het door de raad vastgestelde bestemmingsplan. Daarin staat dat alle kantoren op Schuttersweg 8 en 10 en Bergweg 30-70 de bestemming 'kantoordoeleinden' hebben. Daaronder worden niet productiebedrijven en studio's verstaan.

Radio 538
Fijntjes wijzen de bewoners erop dat hiermee Radio 538, dat gevestigd is aan de Bergweg 30-70, ook in strijd is met het bestemmingsplan. Doordat dit bedrijf er al even zit, weten ze dat ook hier straks 24/7 bedrijvigheid komt. Zij vrezen de hele dag door nog meer 'verstoringen' als straks honderden extra mensen - Talpa kan nog niet zeggen hoeveel medewerkers er naar Hilversum verhuizen - naar hun buurt komen om daar te werken. "De gemeente dient handhavend op te treden en een vergunning van de vestiging van Talpa in de Boomberg te weigeren", aldus de bewoners.

Als Talpa zich als audiovisueel bedrijf wil kunnen vestigen, moet er een wijziging komen in het bestemmingsplan volgens de buurt. Deze aanpassingen in het bestemmingsplan duren normaliter, als er geen bezwaren zijn, een jaar. Bewoners zeggen dat er in het Noordwestelijk Villagebied percelen zijn met 'bedrijfsdoeleinden', de bestemming die Talpa ook zou moeten hebben. Als voorbeelden noemen ze het Muziekcentrum van de Omroep op de Heuvellaan, de Wisseloord Studio's aan de Catharina van Renneslaan en het M-gebouw (voorheen AKN) aan de 's-Gravelandseweg.

140 handtekeningen
Eind september begint het verhaal echt als een handjevol omwonenden van de Bergweg, zo melden de bewoners, een brief van de vastgoedeigenaar krijgt. Dat is het moment om in actie te komen. Zo'n 140 handtekeningen, waaronder de steun van het Gemeentelijk Gymnasium, het Roland Holst College en de Vondelschool, staan onder de ingediende zienswijze Aanvraag Omgevingsvergunning Bergweg 70. De buurt tekent in groten getale protest aan tegen de voorgenomen bomenkap en de realisatie van een nieuw gebouw op het perceel, waardoor er boven- en ondergronds 108 extra parkeervoorzieningen moeten komen.

Ontoelaatbare verkeersdruk
Talpa Network bevestigt dat zij aan de eigenaar heeft gevraagd of de parkeergarage is uit te breiden. Met zoveel mogelijk op eigen terrein parkeren wil het bedrijf de parkeerdruk in de omliggende straten verminderen. Omwonenden menen dat er sprake zal zijn van een ontoelaatbare verkeersdruk met ernstig nadelige gevolgen voor de verkeersveiligheid en de leefomgeving. Door het intensieve verkeer, de smalle straten en de vele schoolgaande kinderen is de kritische grens al bereikt als het gaat om verkeersafwikkeling. Dat wordt met extra Talpa-personeel alleen nog maar erger.

(Tekst gaat verder onder de foto)


Vanuit Amsterdam meldt het mediabedrijf in een reactie absoluut een goede buur te willen zijn. Dat houdt onder meer in met alle betrokken partijen het gesprek aan te gaan. Samen met de gemeente trekt Talpa op in het vraagstuk rond de infrastructuur. "We voeren in dit kader bijvoorbeeld gesprekken over mogelijkheden om het woon-werkverkeer van medewerkers zo goed mogelijk te laten verlopen en de verkeersdruk in de buurt te verminderen. Denk aan het afstellen van stoplichten om de doorstroom te verbeteren. Dit zijn constructieve gesprekken, maar sommige zaken hebben enige tijd nodig om geregeld te krijgen."

Niet voor het eerst
Overigens is het niet voor het eerst dat de buurt richting de gemeente stapt, omdat er ideeën voorliggen die tegen het bestemmingsplan en het beschermd stadsgezicht en/of de welstandsnota zijn. In de afgelopen jaren kwamen buurtbewoners - met succes - in verweer tegen moderne nieuwbouw op de Van Hengellaan (2016), de Blijdensteinlaan 4 (2017) en vorig jaar nog de megalomane plannen voor De Stolpe aan de Zonnelaan. 

Dat blijkbaar niemand in het raadhuis goed op de hoogte is van de eigen regels leidt tot verbazing in de Hilversumse buurt. Sowieso hebben zij gerekend op meer medewerking, steun en scherpte van de gemeente. Dat Talpa naar Hilversum komt, is inderdaad goed voor de werkgelegenheid. Maar op de Bergweg heeft hun komst wel gevolgen voor de leefbaarheid.

Het meeste nieuws over de verhuizing van Talpa van het Amsterdamse de Rietlandpark naar het voormalige NCRV-pand aan de Schuttersweg/Berwgeg hebben de buurtbewoners vooral uit de media moeten vernemen. De betrokken Hilversummers wijzen naar de uitzending van Hart voor Nederland van SBS in december en landelijke dagbladen. Die hebben gemeld dat het mediabedrijf zich per april gaat vestigen in de mediastad. De informatievoorziening vanuit de gemeente is er amper geweest.

Wenkbrauwen fronsen
In een gesprek met wethouder Wimar Jaeger (Media en Economie) en wijkwethouder Jan Kastje op maandag 25 november is een delegatie van de Boomberg te verstaan gegeven dat de overeenkomst tussen Talpa en de eigenaar ook sec een zaak is tussen twee bedrijven. Dit onderhoud op het raadhuis deed de wenkbrauwen sowieso fronsen. Onderwerp van gesprek was het proces/de communicatie rondom de omgevingsvergunning Bergweg 70, omdat 'de aanvraag tot de nodige onrust in de wijk heeft geleid'. Aan tafel had wethouder Floris Voorink van Ruimtelijke Ordening en Vergunningen moeten zitten, aldus de wijkvertegenwoordigers. Niet Jaeger.

Laatstgenoemde zou in november gezegd hebben dat de bewoners weleens te maken zouden kunnen krijgen met de advocaten van Talpa en dat de proef met betaald parkeren - die de bewoners eerder en in een ander traject hebben aangevraagd - uitgesteld zou kunnen worden. Dat is bij de vertegenwoordigers als intimiderend overgekomen. De drukbezochte voorlichtingsbijeenkomst van Talpa, eigenaar en gemeente op woensdag 18 december is een direct uitvloeisel van dit gesprek geweest. "Het komt erop neer dat wij de komende jaren met de gebakken peren zitten", is de lezing van het actiecomité.

Het contact met de omwonenden ervaren wij als positief", geeft Talpa aan in haar reactie. "Op 18 december hebben we tijdens een bijeenkomst de vragen die in de buurt leven beantwoord. Voor knelpunten die de omwonenden signaleren proberen we, in nauw overleg met de gemeente, zo goed mogelijk oplossingen te vinden. Verder is er afgesproken dat er overleggen tussen Talpa Network en het wijkorgaan ingepland gaan worden."

Geen uitspraken
Op de lezing van de Boombergbewoners wil de gemeente nog niet reageren. De stichting Wijkoverleg Orgaan De Boomberg heeft volgens een gemeentewoordvoerder een handhavingsverzoek ingediend. Dit gaat over onder meer de komst van de studio's naar de Bergweg. "Gedurende dit onderzoek doen wij geen uitspraken. Daarna gaan we eerst met de stichting zelf in gesprek", luidt het antwoord uit het raadhuis. Zelf hopen de bewoners op constructieve gesprekken met de betrokkenen en op een voor de buurt goed resultaat en stappen zij naar de lokale politiek.

Meer berichten