Van linksaf: wijkagent Linda de Jong, buurtcoördinator Trude van de Ven en Corinne de Wit van Dudok Wonen zijn regelmatig te vinden in de buurtkamer.
Van linksaf: wijkagent Linda de Jong, buurtcoördinator Trude van de Ven en Corinne de Wit van Dudok Wonen zijn regelmatig te vinden in de buurtkamer. (Foto: © Foto Miché / Bastiaan Miché)

Werken aan veiligheid en gezelligheid met Buurtkamer-Zuid

  Buurt / wijk

HILVERSUM - In het verleden had de Bloemenbuurt 't, maar de sociale cohesie is langzaam weggeëbd. Om opnieuw verbindingen te maken in de wijk, die de nodige problemen kent volgens de instanties, is eind 2019 een experiment van start gegaan: Buurtkamer-Zuid. Met de inzet van de mensen die hun voelsprieten in de buurt hebben, is de hoop dat het karakteristieke van de Bloemenbuurt-Zuid nieuw leven krijgt ingeblazen.

Midden in de Resedasraat, bij het speeltuintje, staat een groot bord voor nummer 20. Deze vrijgekomen huurwoning is door Dudok Wonen tijdelijk omgedoopt in de buurtkamer. Samen met de gemeente, politie, andere woningcorporaties, MEE, Versa Welzijn en het Sociaal Plein is deze tijdelijke voorziening voor de buurt gerealiseerd. 

Binnen op de grote tafel liggen veelal flyers en folders van de deelnemende organisaties. Doel van dit alles is de wijkbewoners te helpen met het oplossen en aanpakken van hun ergernissen, problemen én het herstellen van het sociale bindmiddel in deze van origine arbeidersbuurt.

Want die cohesie is weg, zo stellen buurtcoördinator Trude van de Ven, wijkagent Linda de Jong en Corinne de Wit van Dudok Wonen. Wat daar nu exact aan ten grondslag ligt, vinden de drie professionals moeilijk te benoemen. Het kan de individualisering zijn van de samenleving in het algemeen of het gemis van buurthuis De Lelie nadat deze in maart 2017 is afgebrand. Er is een tijdelijk wijkcentrum op de Hilvertsweg (De Kleine Lelie) maar dat ligt aan de rand van de wijk.

Gemêleerde wijk
Hoe dan ook, de buurt is in de loop der tijd veranderd. Het is een gemêleerde wijk geworden, waar de organisatiegraad ontbreekt en er geen tot nauwelijks buurtsterkhouders meer zijn. In andere Hilversumse wijken is dat nog wel het geval. Volgens De Wit speelt er steeds meer problematiek in de buurt en is diezelfde buurt minder bij machte dat op te vangen. 

Dat merkt zij in haar werk op de afdeling Woonzaken. Hetzelfde geldt voor Van de Ven en De Jong. Sinds november trekken ze met elkaar op in de pilot 'de Buurtkamer-Zuid'. "We willen meer in contact komen met de mensen die hier wonen en verbinding zoeken. We nodigen ze uit om bij ons met ideeën te komen om de leefbaarheid en de gezelligheid te verbeteren", legt Van de Ven uit.

Dichtbij de bewoners
Het idee is om op een laagdrempelige manier aan de slag te gaan met de behoeftes van de bewoners en daarmee die van de buurt. Dichtbij de bewoners zijn en aan de voorkant proberen te zitten in plaats van aan de achterkant. Ofwel: voorkomen is beter dan genezen. Maar dat vergt tijd, zo merken Van de Ven, De Jong en De Wit. Sinds de opening eind november loopt het nog niet storm in de buurtkamer. 

Wel zijn de initiatiefnemers veel in de wijk te vinden tijdens het flyeren of door aan te bellen. Daarbij is de boodschap dat de vertegenwoordigers van de instanties graag iets willen betekenen en de Hilversummers serieus nemen. Vanwege de korte lijnen tussen de deelnemende instanties kunnen zij snel schakelen. Kleine problemen en irritaties zijn vlug verholpen. Als voorbeeld geven de vrouwen de klacht van een bewoner over een donkere steeg. Daar is vlot actie op ondernomen en binnenkort komen daar meerdere solarlampen te hangen.

Straatspeeldag
Wanneer is de pilot, die duurt totdat de woning weer in de verhuur gaat, nu geslaagd? Als er bijvoorbeeld een straatspeeldag of buurtbarbecue wordt gehouden, is de hoop bij de initiatiefnemers. "De buurt verdient het ook", stellen de drie professionals.

Van maandag tot en met donderdag is de buurtkamer op vijf verschillende momenten open en kunnen bewoners er terecht met (hulp)vragen en hun ideeën. Meer weten? Bel 06-44447232 of mail naar buurtkamerzuid@gmail.com.

Meer berichten