Foto: Bastiaan Miché

Maat is vol voor buurtverenigingen in Oost in kwestie woningsplitsing

  Buurt / wijk

HILVERSUM - Bewonersverenigingen in Hilversum-Oost zijn de verloedering en overlast in hun wijken, die volgens hen vooral komt door het opsplitsen van eengezinswoningen, spuugzat. De gemeente doet daar niets aan, stellen zij. Tijd dus om de gang van zaken door de bestuursrechter te laten toetsen.

Het gaat om de Geuzenbuurt, Kleine Driftbuurt (OSP, Elektrobuurt en Liebergerwegbuurt), Ooster-en Nieuwstraten (ONS) en Vitusbuurt (Klein Rome). Zij geven aan dat zij bij de gemeente meerdere malen erop hebben aangedrongen tegen meervoudige bewoning op te treden. De voorbije jaren boden zij een convenant woningsplitsing aan aan de toenmalige wethouder en dienden de VVD en PvdA een door de gemeenteraad unaniem gesteunde motie in om het probleem te tackelen. 

Weerbarstig
Allemaal zonder resultaat, aldus de buurtverenigingen in een persverklaring. "De praktijk is echter weerbarstig gebleken. Ondanks verboden worden nog steeds woningsplitsingen vergund en blijft handhaving achter bij de praktijk. Bij bewoners leeft de overtuiging dat gemaakte afspraken niet worden nagekomen dan wel met onnavolgbare argumenten worden omzeild en dat hun belangen door de gemeente onvoldoende worden geborgd."

Omstreden beslissingen
Continu is er gedoe als het gaat om het verlenen van de vergunningen. Ondanks een flink aantal bezwaren heeft de gemeente meermaals 'omstreden beslissingen genomen en zijn de bezwaarde vergunningen in stand gehouden'. Onbegrijpelijk, is het oordeel. 

De maat is vol en dus zullen zij de rechter om een oordeel vragen. "We willen horen of deze gang van zaken normaal is", aldus voorzitter Patrick Weening namens de buurtverenigingen. "En of de argumenten die ze gebruiken rechtsgeldig zijn."

Vijfde colonne
Het probleem woningsplitsing is dus niet nieuw in Oost en het probleem is ook heus niet toegenomen, meent Weening, maar het gaat gewoon door. "En je hebt het gevoel dat er een vijfde colonne van ambtenaren aan het werk is die de gemaakte afspraken omzeilt. En wij zijn geen juristen. Daarom moet nu de waarheid maar eens boven water komen."

Schriftelijke reactie gemeente:
"In december 2013 is er een motie aangenomen die voortkwam uit de samenwerkende wijken Geuzenbuurt, Oosterspoorplein, Kleine Rome en Ooster- en Nieuwstraten naar aanleiding van zorgen over meervoudige bewoning in die wijken. Op basis van deze motie is in maart 2016 door de gemeenteraad het bestemmingsplan Regeling meervoudige bewoning vastgesteld. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan is ook afgesproken dat de regeling zou worden geëvalueerd met onder andere de bewonersorganisaties. Dit is in 2018 gebeurd. De opbrengst van deze evaluatie wordt op dit moment vertaald naar nieuw beleid. Dit beleid moet weer door de gemeenteraad worden bekrachtigd. De vergunningen waarover gerept wordt in het artikel voldoen aan het geldende bestemmingsplan van 2016. Na de bezwaarzaak is er door de bewonersvereniging beroep ingesteld bij de rechtbank. We wachten de uitspraak van de rechter af."

Meer berichten