Een goed gevulde zaal in De Geus dinsdag.
Een goed gevulde zaal in De Geus dinsdag. (Foto: BOB-H)

'Unanieme steun' voor Central Park 2.0

  Buurt / wijk

HILVERSUM - Stichting Betrokken Omwonenden Busremise Hilversum (BOB-H) houdt de touwtjes in eigen handen. Het nieuwe concept voor Central Park is dinsdag in wijkcentrum De Geus besproken met leden en kan volgens Henri van IJken rekenen op unanieme steun van de aanwezigen.

De volgende stap is het gesprek aangaan met wethouder Floris Voorink van Ruimtelijke Ordening. BOB-H wil samen met de gemeente en de andere partijen, waaronder de woningcorporaties, het waterschap en busremise-eigenaar Dennenborghgroep, een masterplan voor dit gebied opstellen.

Het conceptplan Central Park 2.0, dat dinsdagavond is voorgelegd aan de leden, moet gezien worden als stadsvernieuwing. Het huidige busremiseterrein blijft de plek waar een park moet komen, maar de stichting ziet nieuwe mogelijkheden op de driehoek Larenseweg, Kleine Drift en de Zuiderweg. Hier zijn wat de stichting betreft best woningen te realiseren en die mogen dan zelfs hoger zijn dan de vier verdiepingen, die nu volgens het bestemmingsplan zijn toegestaan.

Met deze variant voegt de stichting, die inmiddels 1.008 deelnemers telt, iets toe aan het plan, dat Henri van IJken nu Central Park Hilversum 2.0 noemt. Daarmee wil de stichting aan de gemeente laten zien dat zij bereid is om mee te denken en dat de leden niet de hakken per definitie de hakken in het zand willen zetten. 

Het uitgangspunt verandert echter niet, zo maakt Van IJken, een van de drijvende krachten van BOB-H, duidelijk. De buurt moet er beter van worden.
De basis blijft een stadspark op het Connexxioncomplex aan de Larenseweg. In dit gedeelte van Hilversum heerst beton en asfalt. Dat moet sowieso worden doorbroken. In de genoemde driehoek kan dan hoogbouw komen.

Volgens Van IJken is de Dennenborghgroep uit Soest bereid om de busremise te ruilen voor het andere gebied. In deze driehoek zijn 450 tot 500 duurzame houten appartementen te realiseren. Met de nadruk op duurzaam. Van IJken noemt een nieuwe term CLT (Cross Laminated Timber). Dat zorgt voor veel minder stikstofuitstoot en is een écht duurzame oplossing meldt de zegsman. "Maak de woningen energieneutraal zonder gas en zorg voor optimale inzet van duurzame energie", is de gedachte.

Door deze opzet is de overtuiging van de BOB-H dat er veel meer synergie ontstaat in dit verruimde ontwikkelingsgebied. Als voorbeeld hiervan geeft Van IJken de aanleg van een ondergrondse parkeergarage onder het Hilversumse Central Park. Daar is plek voor honderden auto's. Het idee is om bewoners van de Geuzenweg daar hun wagen te laten stallen, zodat deze straat autoluw en groener kan worden. 

Andere voorstellen zijn om de Geuzenweg en de Larenseweg voor fietsers en voetgangers met elkaar te verbinden en alleen bestemmingsverkeer toe te staan op het pad achter de Geuzenweg op het busremiseterrein.

De aanhang van BOB-H groeit. De duizendste deelnemer meldde zich eind vorige week. Met de huidige omvang is de stichting een belangrijke speler, meent de Hilversummer. Hij wijst direct naar de Omgevingswet, die in 2021 van kracht moet zijn. "Daardoor wordt onze stem, die van de bewoners en in het bijzonder die van de direct omwonenden, steeds belangrijker", merkt hij op. "Wij willen zeker niet alles torpederen van de gemeente, maar het geheel moet in balans zijn. Met dit conceptplan menen wij een sterke basis te hebben en willen wij met Voorink gaan praten om met alle betrokken partijen een masterplan te gaan maken", aldus Van IJken over de gewenste vervolgstap.

Meer berichten