De onvrede in Oost is er al vele jaren. De tijd van praten met de gemeente is qua woningsplitsing nu voorbij.
De onvrede in Oost is er al vele jaren. De tijd van praten met de gemeente is qua woningsplitsing nu voorbij. (Foto: Bastiaan Miché)

Bewoners Oost: 'Staan met rug tegen de muur, kunnen alleen nog naar de rechter stappen'

  Buurt / wijk

HILVERSUM - De maat is vol in Oost. Bewoners hebben geen fiducie dat de gemeente echt bezig is met het voorkomen van woningsplitsing. En dus treffen de partijen elkaar in de rechtbank.

Naar hun gevoel kunnen ze geen kant meer op. De gemeente heeft de bewoners in Oost met onbehoorlijk bestuur met de rug tegen de muur gezet. Ondanks een convenant, gemaakte afspraken, vele gesprekken, inspreken en ingediende bezwaarschriften treden ze in het raadhuis niet op tegen woningsplitsing in hun wijken met allerlei problemen van dien. Nu is het wat betreft de omwonenden tijd dat de rechter zich hierover uitspreekt.

Begin december vorig jaar liep de spreekwoordelijke emmer dan echt over toen een zwik bezwaarschriften, waarvan sommige zes of zeven jaar oud waren, binnenkwam. Volgens Patrick Weening (OSP), Ed Bakker (Geuzenbuurt) en Martin Triebels (Liebergerwegbuurt) zijn deze tien bezwaren op kleine details na allemaal met dezelfde argumentatie afgewezen. "Dat is echt de limit", stelt Weening. "Er is een patroon zichtbaar bij de gemeente", vult Triebels aan. "In de etalage laten ze iets moois zien, maar binnenin de winkel houden ze zich blijkbaar bezig met heel andere dingen."

Daarmee zeggen de drie heren dat de gemeente een onbetrouwbare partner is. Volgens de buurtvertegenwoordigers zijn de regels helder, alleen hebben ze het gevoel dat dit aan de andere kant van de lijn niet zo is. Afspraken, een convenant, een aangenomen motie, bestemmingsplannen en nieuw beleid worden aan de laars gelapt, is de ervaring van de drie vertegenwoordigers van de buurtclubs. Inspreken bij de commissie, de politiek op de problematiek blijven wijzen, gesprekken met wethouder Floris Voorink van Ruimtelijke Ordening en zijn ambtenaren en bezwaar aantekenen hebben blijkbaar ook allemaal geen zin.

Laakbaar handelen
Dit alles is voor hen het bewijs dat de gemeente ze totaal niet serieus neemt. Het is hun stellige indruk dat de gemeente ze zelfs tegenwerkt. Dat noemt de kleine delegatie uit Oost laakbaar handelen. "Onze leefbaarheid én de rechtstaat moeten in goede handen zijn, ook bij de gemeente. Dat gevoel hebben wij dus niet." Dus rest er nu nog maar één ding voor de verenigde bewonersverenigingen: de zaak aanhangig maken bij de rechtbank. "Dit hadden ze nooit van ons verwacht. Wij zijn natuurlijk niet de Trompenberg, want wij wonen in oude wijken", verklaart Weening.

Verloedering
De discussie over woningsplitsing en de bijbehorende verloedering van de wijken gaat al terug naar mei 2005. Bij de presentatie de wijkschets Over 't Spoor meldden bewoners al dat de leefbaarheid behoorlijk begint te schuren doordat (eengezins)woningen worden verbouwd tot bijvoorbeeld meerdere appartementen en studio's én dat er amper toezicht is op de praktijken van huisjesmelkers/pandeigenaren.

In november 2013 presenteerden de bewonersverenigingen de Geuzen-, de Kleine Drift- en de Vitusbuurt en Ooster- en Nieuwstraten aan toenmalig wethouder Beernoud Moojen hun Convenant Woningsplitsing. In allerijl kwamen de PvdA en de VVD met een motie, die unanieme steun kreeg, om meervoudige bewoning in deze buurten per direct te stoppen. Begin 2016 kwam Voorink met 'superstrenge regels'. Woningsplitsing, zeker in de buurten Over 't Spoor met de hoogste woondichtheid van Hilversum, zou zo goed als onmogelijk moeten zijn.

Glimlach
Zodra de 'superstrenge regelgeving' ter sprake komt, verschijnt een glimlach op de gezichten van de drie buurtvertegenwoordigers. Ze hebben er in die bijna vier jaar tijd niets van gemerkt, net zoals dat er van handhaving in die periode amper sprake is geweest. Hoewel ze zeggen dat de leefbaarheid niet slechter, maar ook niet beter is geworden.

Tijdens het gesprek passeren diverse panden de revue. Het gaat volgens hen om illegale zaken op de Geuzenweg en de Kleine Drift. Zo zijn er in het oude Ascensio-pand toch meer appartementen gerealiseerd dan vergund was. In plaats van elf zijn er vijftien gecreëerd. Daarnaast is er geen overleg met de buurt geweest en zat er een maatschappelijke bestemming op het pand. Omwonenden hadden er graag een buurtkamer in gehad, geeft de OSP-voorzitter aan. "Dit soort zaken toch moet over een paar schijven lopen. Het is allemaal sneaky gerealiseerd."

Vertaalslag
In een reactie laat de gemeente weten dat de vergunningen waarover gerept wordt, voldoen aan het geldende bestemmingsplan van 2016. "Na de bezwaarzaak is er door de bewonersvereniging beroep ingesteld bij de rechtbank. We wachten de uitspraak van de rechter af." Daarnaast is de gemeente bezig met een vertaalslag naar nieuw beleid nu de evaluatie van de nieuwe regelgeving is gedaan.

Van de rechter willen de buurtverenigingen nu weten of het allemaal rechtmatig is wat de gemeente heeft gedaan. Daarnaast willen ze de raadhuiscultuur aankaarten én het patroonmatige handelen van de ambtenarij. Wellicht kunnen er illegale splitsingen worden teruggedraaid. Ze hopen vooral dat meervoudige bewoning uitsterft. Als appartementen leegkomen, mogen er geen nieuwe bewoners meer komen, is de gedachte. "Mede daarom starten we een rechtszaak om ook hier koers aan te geven. Dat op den duur eengezinswoningen weer terugkomen en starters eindelijk een kans krijgen", vermeldt Triebels.

Meer berichten