Afbeelding
Foto: © Foto Miché / Bastiaan Miché

Zorgen bij 26 bewonersverenigingen over impact plannen extra woningen

Buurt / wijk

HILVERSUM - "De ambitie voor duizenden extra woningen in Hilversum tast het karakter van Hilversum als tuindorp/stad fundamenteel aan en wijzigt het in een 'cosmopolitisch hoogstedelijk milieu' zoals het college dit doel verwoordt." Dat stellen maar liefst 26 buurtverenigingen in Hilversum. 

Vrijdagmorgen boden zij voor het Hilversumse raadhuis een burgerinitiatief aan aan burgemeester Pieter Broertjes en wethouder ruimtelijke ordening Floris Voorink. Wat de bewoners frustreert is dat zij zich niet of nauwelijks in het proces betrokken voelen. "Een vijftiental bewonersorganisaties met ondersteuning van elf anderen heeft hier grote zorgen over gezien de enorme impact", schrijven zij in een persbericht.

Met het burgerinitiatief doen zij een zeer dringend beroep op de raad om, voorafgaand aan plannenmakerij en besluitvorming, eerst in gesprek te gaan met inwoners, maatschappelijk middenveld en andere belanghebbenden over de gevolgen van de ambitieuze plannen. Ook willen zij dat er een budget ter beschikking gesteld wordt voor dit burgerparticipatieproces waarmee (onder meer) publieksbijeenkomsten kunnen worden belegd. 

De 26 partijen zijn: 
Bewonersvereniging Raadhuis e.o., Wijkoverlegorgaan De Boomberg, Bewonersvereniging KleinRome/Vitusbuurt, Bewonersvereniging Johannes Geradtsweg, Buurtvereniging Trompenberg-Zuid, Bewonersvereniging Zuidererf, Hilversum Verbonden, VVE Hoge Larense Hof, Bewonersvereniging Oosterspoorplein e.o. OSP, Bewoners Electrobuurt, Liebergerwegbuurt, Stichting BOB-H(Omwonenden Busremise), Vereniging De Groene Meren, Vereniging Utrechtseweg en Omgeving, Bewonerscommissie Kamrad, Bewonersvereniging Schildersbuurt, Wijk 1223/Astronomiebuurt, WAgroep Veilig Kerkelanden, Bewonersvereniging Comeniushof, Bewonersgroep Kerkelanden Leeft!,Van Linschotenlaan en omgeving (Riebeeck)

Uit de krant