Afbeelding
Foto: Bob Awick

Voorrangsplein op kruising La Place tussen Hilversum en Laren

Buurt / wijk

HILVERSUM - De oversteek bij La Place tussen Hilversum en Laren gaat op de schop. Het is de bedoeling dat fietsers en voetgangers - naast de fietstunnel verderop - op een centrale plek oversteken. 

Daarom komt er een voorrangsplein plus oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Andere onderdelen van het ontwerp zijn, aldus de provincie Noord-Holand, onder andere het uitvoeren van snelheidsbeperkende maatregelen vóór de oversteekplaatsen en verplaatsen van de bushaltes ten zuiden van het voorrangsplein.

De provinciale weg N525 is een belangrijke verbindingsweg tussen Laren en Hilversum. In de buurt van het kruispunt met de Oude Postweg/Westerheide is in 2010 een fietstunnel aangelegd vanwege de vele overstekende fietsers en voetgangers. Veel fietsers, waaronder scholieren, gebruiken deze tunnel echter niet en steken de N525 gelijkvloers over bij het kruispunt, omdat dit een veel kortere weg is. 

Met het voorrangsplein moet het voor fietsers gemakkelijker zijn om over te steken. Hiervoor is een wijziging van het geldende bestemmingsplan nodig. Door de aanleg van het voorrangsplein wordt het fietspad en de groenstrook wat verlegd. Hierdoor wordt een strook grond met de bestemming Groen gewijzigd in de bestemming Verkeer. Daarnaast wordt een gedeelte van de weg dat nu de bestemming Verkeer heeft gewijzigd in Natuur.

Het ontwerpplan ligt van 12 juni 2020 - gedurende zes weken – tot en met 23 juli 2020 ter inzage bij de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie aan de Zuidersingel 5 in Eemnes. U kunt hier op afspraak terecht (tel. 14035). Het ontwerpwijzigingsplan kunt u ook inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Uit de krant