Foto: Bastiaan Miché
Foto: Bastiaan Miché

Belangengroep VreelandseWEGMac richt zich nu op raadsleden

  Buurt / wijk

HILVERSUM - In hun ogen heeft het opsturen van de vele bezwaarschriften geen zin gehad. Daarom richt belangengroep VreelandseWEGMac niet langer de pijlen op het college van burgemeester en wethouders, maar op de raadsleden. De verenigde Hilversummers starten een brievenactie.

De boodschap van het college is duidelijk, zo meent de belangengroep. Ondanks 223 zienswijzen en meer dan 1100 handtekeningen (papieren en digitale) wil het gemeentebestuur de omgevingsvergunning verstrekken zodat de McDonald's zich kan vestigen aan de Vreelandseweg 42-46. "Wij zijn teleurgesteld in de politieke bestuurders", meldt de belangengroep. "De geloofwaardigheid is er wel vanaf."

Brief
Nu vestigt VreelandseWEGMac alle hoop op de 37 raadsleden. Uiteindelijk is de raad ook het hoogste orgaan en neemt zij de besluiten. Om duidelijk te maken dat hun stem ertoe doet, roept de belangengroep Hilversummers op een brief te sturen naar de partij van keuze.

Doel
Hierin kunnen zij hun bezwaren kenbaar maken met als doel dat de omgevingsvergunning niet verleend wordt en er geen fastfoodrestaurant met McDrive komt aan de Vreelandseweg. "Adresseer deze brief aan de fractieleden van... p/a Raadhuis Hilversum, Postbus 990, 1201 GM Hilversum."

Vergaderingen
Woensdag 8 februari bespreekt de commissie Ruimte dit collegevoorstel. Een maand later, op woensdag 8 maart, moeten de politieke partijen tijdens de raadsvergadering echt kleur bekennen.

Meer berichten