Hilversum koopt grond van De Lelie
Foto : Bastiaan Miché
Foto : Bastiaan Miché (Foto: Bastiaan Miché)

Hilversum koopt grond van De Lelie

  Buurt / wijk

HILVERSUM - Krijgt Hilversum Zuid dan toch nog zijn zo gewenste buurtvoorziening? Het begint er - bijna een jaar na de dramatische brand in Wijkcentrum de Lelie - steeds meer op te lijken. Dinsdag is met de ondertekening van een intentieverklaring een eerste stap gezet.

De gemeente Hilversum koopt de grond - al moet de gemeenteraad nog wel groen licht geven - voor 150.000 euro (pakweg een ton lager dan de taxatiewaarde) over van de Emmaus-Paulus Parochie. Het bestuur daarvan besloot eind vorig jaar al om de grond te verkopen. Van belang daarbij was wel dat de maatschappelijke functie die De Lelie voor de buurt al die jaren was, behouden bleef.

Naast de koop komt er een haalbaarheidsstudie naar de mogelijke functies van de nieuwe multifunctionele buurtvoorziening. Daaruit moet blijken wat de mogelijkheden en (niet onbelangrijk) kosten zijn. Ook de ernaast gelegen Paulusschool speelt daarbij een rol. Het gebouw is redelijk oud en een geheel nieuw plan biedt ook voor de school kansen, is de gedachte.

Bij het onderzoek zijn daarom Alberdingk Thijm Scholen (Paulusschool), Bink Kinderopvang, Versa Welzijn en bewoners (verenigd in de Stichting Buurt Post Zuid de Lelie) betrokkenen. De resultaten van het onderzoek moeten dit najaar bekend zijn. Pas dan wordt ook duidelijk wat er met het afgebrande gebouw gebeurt. Duidelijk is wel dat het wel enige tijd duurt voordat de nieuwe buurtvoorziening er is.

Tot die tijd is er wel een tijdelijke locatie voor enkele activiteiten die na de brand in het wijkcentrum elders onderdak moesten vinden. Die tijdelijke plek wordt de oude vrouwensportschool aan de Hilvertsweg 89-91. In de loop van februari kunnen buurtbewoners hier terecht.

De ondertekenaars van de intentieverklaring waren in ieder geval opgetogen, vooral omdat meerdere partijen erbij betrokken zijn en zij er samen iets moois willen realiseren. 

Meer berichten