Afbeelding
Foto: Dudok Architectuur Centrum

‘De jeugd aan zet’: scholieren presenteren hun visie op toekomst van Hilversum

Cultureel

HILVERSUM - Met maquettes en kunstwerken presenteerden leerlingen van het Roland Holst College, Alberdingk Thijm MAVO en De Dubbeldekker afgelopen week hun visie op de toekomst van Hilversum.

Dit zogenoemde stadsgesprek ‘De jeugd aan zet’ in de Burgerzaal van het raadhuis was het sluitstuk van drie educatieprojecten die de scholen samen met het Dudok Architectuur Centrum (DAC) en Stichting Omgevingseducatie hadden doorlopen. De resultaten van de drie projecten kwamen samen in het stadsgesprek en werden beoordeeld door een team van deskundigen. Vervolgens gingen de leerlingen met het panel en de aanwezigen in de zaal in gesprek over hun plannen, kunstwerken en ontwerpen. 

Leerlingen van het Roland Holst College bezochten onder begeleiding van een gids van het DAC drie plekken in Hilversum en ontwikkelden een plan en denkrichting voor de toekomst. Een beweegbaar terras op het Marktplein, een park en zwembad bij het Oosterspoorplein en een mix van wonen en bijzondere voorzieningen in de oude bibliotheek. Opvallend was de behoefte aan groen en fijne plekken om te ontmoeten.

Leerlingen van 2 mavo van het Alberdingk Thijm MAVO verdiepten zich, na een les over fotografie, met een gids van het DAC in vier locaties: het raadhuis van Hilversum, de Noorderbegraafplaats, Landgoed Zonnestraal en de prehistorische grafheuvels op de Hoorneboegse hei. Onder begeleiding van twee kunstenaars (Daan Russcher en Geertje Brandenburg) transformeerden zij zelfgemaakte foto’s tot kunstwerken met bijzondere verhalen. 

Ideale buurthuis
Groep 8 van De Dubbeldekker is onder leiding van landschapsarchitect Lieneke van Campen op bezoek geweest bij Karres en Brands, bureau voor landschapsarchitectuur en stedenbouw. Zij kregen een rondleiding door het bureau en een toelichting over het beroep van architect. Hoogtepunt was om met een VR-bril door een project te lopen. Met de verzamelde kennis gingen deze leerlingen in groepjes aan de slag met het ontwerpen van hun ideale buurthuis. Vier maquettes met bijzondere details en ook aandacht voor duurzaamheid zijn het resultaat. 

Omgevingsvisie 2040
DAC-directeur Luuc Jonker was na afloop zeer tevreden. “We kijken met alle betrokkenen terug op een geslaagde middag waar de jeugd inderdaad aan zet was en op een prachtige manier heeft bijgedragen aan een inhoudelijke dialoog over erfgoed, architectuur en stedenbouw. We hebben de ideeën en inspiratie gedeeld met het team Omgevingsvisie 2040 van de gemeente en ze worden meegenomen naar een symposium in november. Iedereen was enthousiast over de waarde van cultuureducatie en de meerwaarde van deze samenwerking. Doel is om ook komend jaar een aantal gezamenlijke projecten uit te voeren.”

De kunstwerken en maquettes zijn te bezichtigen in het Dudok Architectuur Centrum tijdens openingstijden van het Dudok Architectuur Centrum. Meer informatie hierover is te vinden op dudokarchitectuurcentrum.nl.

Zie ook: Scholieren Roland Holst denken creatief mee over opnieuw inrichten Marktplein

Uit de krant