De vraag van de burgemeester en wethouders was - weliswaar gekscherend - de beste vraag van de avond. Want wat duurt het lang voordat er - nu drie jaar na de dramatische brand in het wijkcentrum - iets nieuws staat. Tijdens het debat van afgelopen week mocht de gemeenteraad alleen iets vinden over het wel of niet verlenen van een voorbereidingskrediet van 384.000 euro. Een voorstel dat alle partijen steunden. Voor de duidelijkheid: deze 384 mille beslaat 8 procent van het bouwbudget, oftewel 4,8 miljoen euro. 

Niet soepel

De partijen die bij het realiseren van deze multifunctionele ruimte betrokken zijn, zijn Alberdingk Thijm scholen (waaronder de Paulusschool), Bink kinderopvang, Versa Welzijn en de stichting Buurtpost ZUID De Lelie. En hoewel al snel na de brand van maart 2017 iedereen vond dat er een nieuw wijkcentrum moest komen, was de weg naar dit voorbereidingsbesluit allesbehalve soepel. Zo waren er in september vorig jaar nog de nodige zorgen bij de toekomstige gebruikers, maar na een paar goede gesprekken zat iedereen voor de afgelopen jaarwisseling weer aan boord.

Complex

Grote vraag is wel in hoeverre het wijkcentrum binnen de 2.000 vierkante meter grote ruimte zijn eigen identiteit kan behouden. Daarbij komt dat de betrokkenen van de Lelie meer ruimte in het complex willen dan dat nu in de plannen staat. Geld voor meer ruimte is er namelijk (nog) niet.

Buitenkansen

Wethouder Arno Scheepers beloofde daarom, op verzoek van de SP, om bij eventuele buitenkansen met een meerwaarde te bekijken of dit alsnog haalbaar is. Maar beloven kon hij niks. "Er hangen wel donkere wolken boven de gemeente", zei hij zonder verdere uitleg.

Gegroeid vertrouwen

Scheepers was echter wel content met deze volgende stap richting het nieuwe pand in Hilversum-Zuid. "We gaan aan de slag. De samenwerking was niet altijd eenvoudig, maar wel steeds beter. Het vertrouwen is gegroeid. Dat smaakt naar meer. Ik heb er veel zin in", aldus de wethouder. 

Vaart maken

Hij gaf toe dat het begin van het proces niet goed was, als het gaat om duidelijkheid rond de financiële mogelijkheden. "Ik hoop eind 2020 verder te zijn dat de samenwerkingsovereenkomst. We moeten nu snel aan de slag. Vaart maken. De buurt snakt hier naar."

Verwachting versus realiteit

Ook de gemeenteraad was kritisch over het proces, er was een verschil tussen verwachting en realiteit, concludeerde fractievoorzitter Femke van Drooge van de PvdA. Maar, meende Aafke Vreugdenhil van de ChristenUnie: "De buurt zal een boost krijgen met het multifunctionele complex."