Remmers werd pas maandag op de hoogte gesteld door Kastje, maar had het besluit stiekem wel zien aankomen. Want zo 'verbindend' Kastje acht jaar lang als raadslid was, zo weifelend was zijn optreden als wethouder. Spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen was de kritiek - ook vanuit de coalitie en GroenLinks zelf - op zijn plannen voor verduurzaming van het Hilversumse raadhuis. 

Daarnaast deed ook de recente excuusbrief van Kastje waarin hij aangaf te zijn 'vergeten' te melden dat extra investeringen op Anna's Hoeve noodzakelijk zijn, terwijl de raad daar graag extra zonnepanelen wil als compensatie voor mogelijke CO2-uitstoot van het raadhuis, de wenkbrauwen fronsen. "Ik ervaar echter afnemende steun o...