"Wij vinden dat de beslissing erg vroeg is genomen en betreuren het dat voor de examenkandidaten 'een doel' waar ze al jaren naartoe werken is weggenomen", melden bestuursvoorzitter Saskia Makker en bestuurder Bart van den Haak van het college van bestuur per e-mail. Onder ATS vallen het Alberdingk Thijm College, St. Aloysius College, Alberdingk Thijm Mavo, Laar & Berg, IS Hilversum, Groot Goylant en de Mediaschool. 

Dinsdagmorgen werd duidelijk dat de centrale eindexamens voor middelbare scholieren, die op 7 mei zouden starten, vanwege de aangescherpte coronamaatregelen niet doorgaan. Scholen moeten op basis van schoolexamens beslissen of leerlingen wel of geen diploma krijgen. Ze krijgen tot begin juni de tijd om leerlingen hun schoolexamens te laten maken.

Uitstekend gelukt

Makker en Van den Haak schrijven verder dat de leerlingen 'op afstand en onder motiverende begeleiding van hun docenten keihard gewerkt hebben' om de studievoortgang erin te houden. "Dat is doorgaans uitstekend gelukt. Wij hadden de mogelijkheden graag nog open gehouden om de examens op een later moment af te nemen en menen dat de agenda daartoe ook de ruimte biedt. Wellicht was de situatie dan anders (beter) en hadden we - uiteraard met inachtneming van de regels rond hygiëne en social distancing - wel een 'verantwoord centraal eindexamen' kunnen afnemen."

Volgens de twee bestuursleden wordt er onder de leerlingen verschillend - sommigen zijn blij, anderen teleurgesteld - gereageerd. "Maar het is in het algemeen niet prettig als de regels tijdens de wedstrijd veranderen. Wij hechten eraan dat alle leerlingen - ook in deze bizarre situatie - de kansen krijgen die ze verdienen."

Passende vorm

Het positieve aan dit verhaal is dat er nu wel duidelijkheid is. Nu rest er niets anders dan met de leerlingen de schoolexamens goed af te ronden. "Wij verwachten goed in staat te zijn dit te kunnen organiseren in een optimaal passende vorm. Wij weten uit ervaring dat wanneer de leerlingen hun schoolexamens succesvol kunnen afronden, zij ook een succesvol centraal eindexamen kunnen maken en het diploma dus waard zijn."