Het is niet zo dat de buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) - zij zullen in samenwerking met de politie voornamelijk de social distancing-handhaving op zich nemen - meteen boetes uit gaan delen. "We gaan er vanuit dat bewoners niet bewust het maatschappelijke belang, het stoppen van de verspreiding van het virus, negeren", klinkt uit het raadhuis. 

De verwachting is dus niet dat er veel boetes van 400 euro geschreven gaan worden. De handhavers spreken de mensen aan als zij zich niet aan die anderhalve meter afstand - de richtlijn van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - houden. Volgens de gemeente helpt zo'n kort onderhoud, waarin mensen meer bewust worden gemaakt van het gevaar van het niet naleven van de maatregelen, meer. "Sanctioneren met boetes is alleen aan de hand wanneer een gesprek niet werkt."

Pluim

Vorige week gaf burgemeester Pieter Broertjes in een videoboodschap de Hilversummers nog een pluim voor hun reactie op de maatregelen. Dat is na afgelopen weekend, waarin de gemeente tekstkarren en waarschuwingsborden moest zetten bij bos en hei en maandag bij speeltuinen en -weides omdat mensen er massaal op uit trokken en de social distancing aan de laars lapten, niet anders. Tevens vermoedt de gemeente dat het plaatsen van tekstkarren en waarschuwingsborden niet meer nodig is. Samen met het NL Alert van afgelopen zondag is het idee dat alle acties die zijn ondernomen er snel voor hebben gezorgd dat mensen de hei en het bos gauw hebben verlaten en zich weer aan de richtlijnen gingen houden.

Heilige norm

Broertjes geeft aan dat de Hilversummers zich fantastisch opstellen en ze snel reageren op de (nieuwe) maatregelen. Er is een aantal incidenten geweest, waarbij het erop leek dat het geen 'serious business'. Zoals zondag dus waarbij mensen na een week thuiszitten besloten te genieten van de natuur. Het weer leende zich daar uitstekend voor. De burgemeester snapt dat ook wel. "We moeten ons leven anders inrichten. Dat kost gewoon even tijd. Die anderhalve meter afstand begint echt een heilige norm te worden. We gaan nu cruciale dagen in, waarin de effecten van de maatregelen duidelijk moeten worden. Net is bekend geworden dat de groei van de omvang van het coronavirus afvlakt." Met dat laatste doelt Broertjes op de uitspraak van Jaap van Dissel, directeur van het Centrum voor Infectieziektenbestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Hij sprak van een positieve trend.  

Maandagavond klapten premier Mark Rutte en minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid er met harde woorden over de mensen die lak hebben aan de social distancing overheen. Daar kwamen verscherpte maatregelen bij. "De nieuwe maatregelen laten hierover geen twijfel meer en geen uitzonderingen meer over hoe het moet. Ook met mooi weer! Thuisblijven of afstand houden!", benadrukt de gemeente.

Geen aanleiding

Een andere bevoegdheid is het aanwijzen van een gebied waar geen groepsvorming meer mag zijn. Broertjes heeft geen plannen om deze maatregel te gaan gebruiken. Daar is momenteel geen enkele aanleiding toe. Als hij deze maatregel wel van stal moet halen, dan is handhaving op deze plek zichtbaar, kunnen de aanwezigen rekenen op een gesprek en in het uiterste geval krijgen ze een boete. 

Gisteren zaten de burgemeesters uit deze regio bijeen om de nieuwe maatregelen met elkaar te bespreken en te zorgen voor regionale afstemming. Volgens de gemeente Hilversum zitten alle Gooise burgemeesters op één lijn. "Uniformiteit en eensgezindheid zijn belangrijk bij de aanpak van de onzichtbare vijand. Voor iedereen moeten dezelfde regels en aanpak gelden; daar moet geen ruimte tussen zitten. Daar mag wél lokaal maatwerk inzitten. De ene gemeente is immers de andere niet", luidt nadere toelichting.  

Broertjes vertelt dat er dagelijks contact is met zijn collega's uit de regio. Ze bespreken met elkaar de dagkoers. De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek mag nu dan wel 'een beetje een militaire organisatie' lijken met Broertjes als hoofd van de crisisorganisatie (GRIP 4), maar er is goed en nauw overleg met de andere burgemeester benadrukt de Hilversumse burgervader. 

Vanwege de opgetuigde crisisorganisatie zit Broertjes als hoofd van de Veiligheidsregio aan tafel met de andere 24 kopstukken van de Veiligheidsregio's. "We zitten dichtbij de informatiestroom. Dat is een prettige positie, omdat we ons er toch meer mee kunnen bemoeien. Dat geeft meer comfort", stelt hij tot slot.