Dat is het antwoord van het college op artikel 41-vragen van de ChristenUnie, de SP, GroenLinks en Hilversums Belang. Zij kommen op woensdag 11 maart in de pen met de vraag of Hilversum steun wil geven na de oproep van hulporganisaties. Overigens deed Hilversum BIJ1 op dinsdag 10 maart eenzelfde beroep op politiek Hilversum. 

Reden voor hen om hier snel aandacht voor te vragen is de noodkreet van Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children. Het ontbreekt duizenden alleenstaande minderjarige kinderen aan de meest fundamentele rechten zoals onderdak, water, eten, medische zorg en onderwijs. De hulporganisaties hebben Nederland opgeroepen om vijfhonderd van de meest kwetsbare kinderen op te vangen. 

Pleegouders

Op basis van inwonertal per gemeente komt het voor Hilversum neer op twee tot vijf kinderen die het veiligheid wil bieden. "Daarbij realiseren we ons dat deze kwestie een gecoördineerde (inter)nationale actie vraagt", schrijven B&W in hun antwoord. "Als het Rijk de gemeente vraagt kinderen op te nemen, bereiden we ons daar op voor. Tegenwoordig is het gebruikelijk alleenstaande minderjarige kinderen op te vangen in warme pleeggezinnen. Hierbij speelt dat er op dit moment een tekort is aan pleegouders en dat er wachtlijsten zijn voor plaatsing bij een pleeggezin." 

Om te kunnen zorgen voor een veilige toekomst voor de alleenstaande minderjarigen zegt het college zich continu in te zetten om meer ouders te werven als pleeggezin bij een pleegzorgorganisatie. De gemeente ondersteunt ouders en de organisaties financieel. "Voor Hilversum is een passende vergoeding vanuit het Rijk daarom een voorwaarde voor het opnemen van alleenstaande minderjarige kinderen van de Griekse eilanden. We schatten de kosten vooralsnog in op 10.000 tot 15.000 euro per kind per jaar", is verdere mededeling. 

De vier fracties hebben B&W ook gevraagd om de andere gemeenten in de regio te overtuigen dat zij zich hiervoor ook moeten inzetten. Het Hilversumse college meldt dat de oproep van de drie hulporganisaties bij de andere gemeenten in 't Gooi en de Vechtstreek bekend is. "In regionaal verband zullen we het onderwerp op de agenda zetten, zodat we inzicht krijgen in de standpunten van de andere gemeenten in de regio", aldus het antwoord.