Nee, een politieke loopbaan ambieert ze niet. Al zegt de Hilversumse er meteen bij dat je nooit weet hoe het gaat lopen. "Ik ben nog steeds wars van politiek", zegt ze. Het idee is om nu kennis te maken met het politieke werk en om met haar kunstzinnige inslag andere perspectieven aan te dragen. "Ik vind het belangrijk om het over de inhoud te hebben", aldus Van Oostveen. Dat is wat ze nogal eens mist in de politieke arena in Hilversum. 

De officiële aanmelding als commissielid is op vrijdag 20 maart binnengekomen bij de griffie. Wanneer Van Oostveen aan de slag kan als commissielid is momenteel onduidelijk. Er zijn vanwege het coronavirus geen commissie- en raadsvergaderingen, waardoor zij voorlopig niet geïnstalleerd kan worden. Duidelijk is wel dat zij de portefeuille sociaal domein heeft toegewezen gekregen, dat bijvoorbeeld aansluit bij haar eerdere dienstverbanden bij bijvoorbeeld Kwintes en Versa Welzijn. 

Hoe de verdere verdeling is, is nog een punt van overleg met Ben Bus, het tijdelijke raadslid van Leefbaar Hilversum. Hij vervangt voor zestien weken Mirjam Kooloos die om gezondheidsredenen een tijdelijke break heeft genomen.

Van binnenuit

Dat zij nu politiek actief wordt, is een samenloop van omstandigheden. Vooral diverse ontmoetingen met vrouwen die in de politiek zitten, hebben haar de laatste tijd geïnspireerd om toch deze stap te zetten. Enigszins idealistisch hoopt zij het systeem van binnenuit te kunnen veranderen. Dat is iets waar ze de afgelopen drie jaar zelf vaak tegenaan is gelopen als inspreekster of als aandraagster van ideeën. Als commissielid hoopt ze meer body te hebben, waardoor ze minder makkelijk opzij kan worden gezet. Dat gevoel heeft ze vaak gehad.

Dat Van Oostveen bij LH terecht is gekomen, komt doordat Bus onlangs een oproep heeft gedaan om de fractie te helpen. De lokale partij klein is (één raadszetel) en na verdieping in de partijstandpunten zijn er genoeg overeenkomsten. "Het komt aardig overeen waar ik me ook druk over maak", voegt ze eraan toe. "Ik hoop dat ik met mijn sociale gevoel iets kan betekenen en wil kijken of ik op deze manier een meerwaarde kan zijn."

Van Oostveen is geen onbekende in het raadhuis en ver daarbuiten. Ze is voorzitter van de Buurtpost Zuid De Lelie, de spreekbuis voor wijkcentrum De Lelie die in maart 2017 is afgebrand. Daarnaast heeft ze zich onder andere stevig gemengd in de discussie over de herinrichting van het stationsgebied, wilde ze een cultuurhuis realiseren in het voormalige Theater Achterom aan de Eemnesseweg, presenteerde ze ideeën voor ontwikkellocaties waaronder De Orchidee aan de Neuweg en is zij een groot pleitbezorgster van Hilversum Tuinstad. "Ik hoop wel dat ik me nog druk kan maken om bijvoorbeeld De Lelie", aldus Van Oostveen.