In een brief aan de gemeenteraad schrijven B&W dat veel supermarkten - vanwege de huidige maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus/COVID-19 - graag buiten openingstijden laden en lossen. Nu mag dat alleen tussen 7.00 en 19.00 uur. Anders veroorzaakt dit te veel geluidsoverlast. 

Maar de supermarkten willen in deze buitengewoon extreme tijden ook buiten die uren laden en lossen. Een oplossing is nu om per supermarktvestiging te kijken waar ruimte is voor extra laad- en lostijden. Dat gaat volgens B&W bij elkaar opgeteld echter allemaal veel te lang duren. "Hiervoor is een geluidsonderzoek noodzakelijk en zal een formele procedure moeten plaatsvinden met zienswijz...