In een brief aan de gemeenteraad schrijven B&W dat veel supermarkten - vanwege de huidige maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus/COVID-19 - graag buiten openingstijden laden en lossen. Nu mag dat alleen tussen 7.00 en 19.00 uur. Anders veroorzaakt dit te veel geluidsoverlast. 

Maar de supermarkten willen in deze buitengewoon extreme tijden ook buiten die uren laden en lossen. Een oplossing is nu om per supermarktvestiging te kijken waar ruimte is voor extra laad- en lostijden. Dat gaat volgens B&W bij elkaar opgeteld echter allemaal veel te lang duren. "Hiervoor is een geluidsonderzoek noodzakelijk en zal een formele procedure moeten plaatsvinden met zienswijze- en bezwaartermijnen. Dit duurt een aantal weken en dat is onwenselijk."

Vanwege het zwaarwegende belang om snel mee te werken, werkt de gemeente in de vorm van een gedoogconstructie de komende tijd mee aan een tijdelijke verruiming van de bevoorradingstijden. "Deze verruiming is noodzakelijk om de bevoorrading op peil te houden en past binnen de landelijke maatregelen die van kracht zijn in verband met de huidige crisissituatie." 

Verzoek is wel aan de supermarkten om rekening te houden met de nachtrust van omwonenden en dus te laten en lossen tijdens openingstijden (doordeweeks tussen 6.00 en 22.00 uur). Dit gedogen geldt uitsluitend voor de bekendere supermarkten en totdat de noodverordening van nu eindigt.