Op de laatste twee genoemde plekken in 1221 is in totaal plek voor 270 woningen en nog eens zeshonderd vierkante meter aan kantoorruimte, zo blijkt uit een nieuwsbrief van de gemeente. Op dinsdag 10 maart lichtte Floris Voorink, wethouder Ruimtelijke Ordening en na het opstappen van Jan Kastje tijdelijk ook Wonen, de plannen toe voor het distributiecentrum van de bh-gigant aan de Liebergerweg (driehonderd woningen en vierduizend vierkante meter bedrijfsruimte) en de sigarenfabriek (52 zorgwoningen). Deze plannen hadden 'voldoende body' om verder mee aan de slag te gaan, zoals de liberaal zei en daarom had het college hierover een besluit genomen. Toen waren er geen mededelingen over de andere twee ontwikkellocaties in Oost.

Vervallen bedrijfsruimte

Volgens de verstrekte informatie komen er op het Venetapark tweehonderd nieuwe en betaalbare woningen bij. Tevens is er gedacht aan behoud van ruimte voor werk. Het gaat hier om vijfhonderd vierkante meter bedrijfsruimte. "Een vervallen bedrijfsruimte wordt omgevormd tot kwalitatief hoogwaardige en duurzame nieuwbouw", zo luidt de makelaar-achtige tekst. "De vernieuwde locatie beidt kansen voor kleinere kantoorgebruikers. Deze ontwikkeling draagt bij aan de leefbaarheid en sociale veiligheid in de directe omgeving. Ook wordt veel groen toegevoegd", luidt verdere toevoeging. 

Groene loper

Op de Lijsterweg/Zuiderweg zijn circa zeventig woningen bedacht. Het gaat om de herontwikkeling van enkele bedrijfshallen. Te lezen is dat het hier gaat om betaalbare en sociale woningen. De ontwikkeling, doe Van Mechelen Projecten voor de rekening neemt, voorziet daarnaast in behoud van werkgelegenheid, want er komt honderd vierkante meter kantoorruimte. Dat moet voornamelijk kansen bieden voor kleinere kantoorgebruikers. Verouderde en leegstaande loodsen verdwijnen. "Hiermee draagt de ontwikkeling bij aan de leefbaarheid en sociale veiligheid in de straat. Het kruispunt Lijsterweg/Zuiderweg wordt opgeknapt. Door het realiseren van extra groen draagt deze locatie bij aan de groene loper langs het spoor", luidt de tekst.

Op maandag 30 maart zou de gemeente en de ontwikkelende partijen van het Hunkemöller-complex en de oude sigarenfabriek de intentieovereenkomst ondertekenen. Dat stond gepland tijdens een zogeheten Gebiedstafel. Deze afspraak is vanwege de coronamaatregelen niet doorgegaan, al verklaarde de gemeente vorige week in deze krant dat er begin april digitale krabbels gezet gingen worden. 

De gemeente legt kort uit wat een intentieovereenkomst inhoudt: In zo'n document wordt de afspraak gemaakt dat de haalbaarheid van het voorstel onderzocht wordt. Verder staan er afspraken in over het vervolgproces, zoals het betrekken van de buurt.