Op een buurtapp wordt gemeld dat dinsdagavond tussen 21.00 en 0.00 uur een groep jongens 'met een spoor van vernieling' door Kerkelanden ging. Zo zouden er ruiten van auto's en andere dingen - sowieso in het Arminiushof, Lutherhof en aan de Augustinusschool - vernield zijn. 

Bovendien is er een man mishandeld. Omdat de bewoonster meldt dat er aanhoudingen zijn verricht en er al eerder incidenten waren, roept zij anderen op (desnoods anoniem) om aangifte te doen. "Dan kunnen deze jongens eindelijk aangepakt worden."