Overgaan op de driedubbele B: Boa's beter beveiligen. Onder dat motto reageert de CDA-fractieleider op incidenten tijdens het Paasweekeinde in Amsterdam en Rotterdam. Daar kregen handhavers te maken met agressie. Tijdens het optreden tegen mensen die zich niet aan de coronamaatregelen hielden, ging het fout. De buitengewone opsporingsambtenaren werden bespuugd, getrapt en geslagen bij het bekeuren. Deze incidenten leidden al tot de oproep van de Nederlandse Boa Bond (NBB) om de handhavers te bewapenen met een wapenstok en pepperspray. 

Hoewel er in Hilversum tot nu toe weinig incidenten zijn geweest, waarbij boa's het moesten ontgelden, vindt Streutker dat verbeteringen mogelijk zijn als het gaat om de veiligheid van de handhavers. "Gelukkig is er in Hilversum minder sprake van de grootstedelijke problemen", stelt hij. "Maar toch kunnen ook onze boa's onheus bejegend worden of in het nauw worden gedreven, waardoor ze zich machteloos voelen", is de nadere verklaring. 

Als eerste extra denkt de fractievoorzitter aan de bodycam. "Deze werken vooral preventief: ze schrikken raddraaiers af als duidelijk wordt dat ze alsnog op basis van de beelden opgepakt kunnen worden. Ze voorkomen niet alleen incidenten, ze vergroten ook de pakkans zelf." In 2017 startte de politie in Hilversum en Naarden al een pilot met deze camera's die op het lichaam worden gedragen. Volgens de CDA'er heeft dit goed uitgepakt. 

Escalatie

Streutker gaat niet mee in de wens van de NBB om ook een wapenstok aan het arsenaal toe te voegen. Dat kan eerder leiden tot escalatie van gevechten, meent hij. Als uiterste verdedigingsmaatregel zou pepperspray kunnen volstaan voor de Hilversumse toezichthouders. Dat ziet hij als een correctieve maatregel. Daarmee zijn overvallers te neutraliseren, waarna alsnog de politie kan worden ingeroepen. In Hilversum is de afspraak dat de politie rugdekking biedt op het moment dat handhavers in de problemen dreigen te komen. "Het geweldsmonopolie ligt primair bij de politie en het werkt alleen maar escalerend als ook BOA’s verder bewapend worden", legt de christendemocraat uit. 

Boa's moeten ook opgeleid worden. Dat is natuurlijk ook wel een dingetje

Het plan is nu van de CDA-fractie om burgemeester Pieter Broertjes het mandaat te geven om tot uitvoering van deze aanvullende maatregelen over te gaan. Opvallend is dat Broertjes in september van 2019 al zei dat er wat hem betreft te praten is over uitbreiding van de boa-middelen. Daarbij dacht hij aan een bodycam en pepperspray. Zo zei hij destijds tegen deze krant tijdens Het Gesprek Met. "Ik ben daarvoor, mits het selectief en correct wordt ingezet. Die boa’s moeten ook opgeleid worden. Dat is natuurlijk ook wel een dingetje", aldus de burgemeester een dik half jaar terug.

Sinds die uitzending is het stil geworden rondom de mogelijke uitbreiding van het boa-arsenaal in Hilversum. Desgevraagd geeft de gemeente nu aan dat bodycams lokaal geregeld mogen worden. Het is geen geweldsmiddel. Momenteel is het gebruik hiervan in onderzoek. De laatste hand wordt momenteel aan dit onderzoek gelegd voordat het de besluitvorming ingaat. Wat betreft pepperspray ligt de situatie anders. Dat is een geweldsmiddel en daarvoor zijn boa's niet bevoegd. Dat is iets wat op landelijke schaal bepaald moet worden voordat Hilversumse boa's hiermee de straat op kunnen.

Reportage

In het afgelopen jaar is de discussie over het beter 'bewapenen' van de buitengewone opsporingsambtenaren al vaker gevoerd. Dat kwam ook omdat een Hilversumse handhaver in een reportage over handhaving tijdens de jaarwisseling van het NOS Journaal openlijk pleitte voor uitbreiding van het arsenaal. Zijn noodkreet begin 2019 was duidelijk: een wapenstok, handboeien en een portofoon.

Daarop kwamen artikel 41-vragen van de fractie van de SP en ook D66 stelde vragen aan de burgervader. Uit de beantwoording bleek dat er nauwelijks incidenten zijn met Hilversumse boa's, zoals Streutker al aangaf. In totaal kregen zij in 2017 en 2018 acht keer te maken met verbale of fysieke agressie. Daarnaast gaf Broertjes eerder al aan terughoudend te willen zijn met het bewapenen van de boa's. Zoals Streutker nu zegt, kwam Broertjes destijds ook al met het antwoord dat het geweldsmonopolie bij de politie ligt. "Tenzij er omstandigheden zijn dat je die slagkracht moet vergroten", waren de woorden van de burgemeester in januari 2019.