Daarom stelt de PvdA nu artikel 41-vragen aan het college. Daarbij gaat het niet alleen om de overlast in Kerkelanden, maar zien de sociaaldemocraten een mogelijk breder patroon. Niet alleen de oppositiepartij kaart dit probleem aan. Dat doet ook Hart voor Hilversum (HvH). De coalitiepartij heeft eveneens vragen voor de burgemeester.

Naast de overlast in Kerkelanden, waar een grote groep jongeren de laatste tijd behoorlijk 'huishoudt', kaart de PvdA-fractie ook diverse andere incidenten aan, die recentelijk zijn gebeurd. Als voorbeelden noemt fractievoorzitter Femke van Drooge twee straatroven op 11 april (Hoge Larensweg en Havendwarsstraat), een weliswaar mislukte overval op een snackbar aan de Kleine Drift op en een steekpartij op de Simon Stevinweg op 16 april (zie foto). 

Uitgaansgebied

"Vergeleken met de gemiddelde cijfers in Hilversum vinden wij dit opvallend veel overlast- en geweldsincidenten op straat in een zeer korte tijd. Wij maken ons zorgen of dit gerelateerd kan zijn aan de coronacrisis. Het uitgaansgebied zal mogelijk veiliger zijn, maar de rest van Hilversum schijnbaar niet", aldus Van Drooge. 

De intelligente lockdown duurt al weken en gaat nog door tot diep in mei. Scholen zijn nog dicht, sportscholen en horeca mogen voorlopig niet open. Dat heeft consequenties. "Mensen voelen zich sneller opgesloten in huis, wat spanningen kan opleveren in de gezinssituatie" ,stelt de PvdA. "Zeker na de eerste weken zal de sleur zich inzetten en veel mensen opbreken. Het is niet gek dat sommigen dan toevlucht zoeken naar buiten, op straat of in de natuur, waar wij ook al lezen dat het grote aantal jongeren voor problemen zorgt."

Buitenruzie

Omdat het motto is om zoveel mogelijk thuis te blijven, waar over het algemeen goed gehoor aan wordt gegeven, zijn er minder mensen op straat dan gebruikelijk. De sociale controle valt daarmee weg. Als voorbeeld geeft Van Drooge dat een stevige ruzie buiten dan makkelijker uitgroeit tot iets groters, omdat men zich dan ongezien waant als er niemand is om hen tijdig op het gedrag aan te spreken. 

Gezien dit alles wil de PvdA van B&W weten of zij zich in het geschetste beeld herkennen en dat er meer dan gemiddeld veiligheidsincidenten zijn geweest. Om dat te staven wil de fractie graag de cijfers zien van maart en april van de straatincidenten, zoals vandalisme, bedreigingen en berovingen. Tevens vraagt Van Drooge of er inderdaad een link is tussen al de onveiligheid op de Hilversumse straten en de coronacrisis. 

Rol welzijnswerk

Voor wat betreft de situatie in Kerkelanden heeft burgemeester Pieter Broertjes al aangekondigd de zaak daar goed aan te gaan pakken. De vraag bij de PvdA en HvH is hoe. Over welke aanpak heeft de burgervader het dan precies. Beide fracties vragen zich af wat de rol is van het welzijnswerk in deze Hilversumse buurt. Kunnen zij hun werk nog wel doen en wat is het resultaat van hun werk? Gisteren gaf Anita Keita, directeur Versa Welzijn, aan dat de jongerenwerkers geen handhavers zijn en dat het onrustig is in Kerkelanden. 

Met de ramadan voor de deur wil Hakan Koç van Hart voor Hilversum weten of de gemeente op voorhand maatregelen gaat nemen om zo overlast van jongeren te voorkomen en zo ja, welke maatregelen zijn dat. Daarbij meldt hij wel dat er de afgelopen jaren geen overlast is geweest tijdens de ramadan. Daar haakt de PvdA op aan door te vragen of Broertjes met Versa Welzijn bereid is te kijken naar alternatieve vormen van aanvullend ambulant jongerenwerk tijdens de ramadan. Daarbij moet de anderhalve meter afstandsregel uiteraard bij worden gerespecteerd. Maar zo zijn de gebruikelijke zaalvoetbalavonden van BalliBalli035 geannuleerd, wat de PvdA uit onze krant moest vernemen. Met enige creativiteit is er vast wat anders te verzinnen. Keita zei gisteren al dat een groot deel van het jongerenwerk is verschoven naar digitale platformen, waar jongeren onder andere mee kunnen doen aan challenges.