Ontwikkeling, zelfredzaamheid, zorg, familie, creativiteit en religie zijn enkele woorden. Het is de bedoeling dat de wagen zo veel mogelijk door 't Gooi en de Vechtstreek rijdt. Türkmen, die recent nog deze krant haalde vanwege een kookinitiatief voor enkele bewoners van de Riebeeck, wil in de wagen het gesprek aangaan met mensen over meedoen in de Nederlandse samenleving. 

Türkmen werkt via zijn bedrijf Herstelkompas als kwartiermaker/coördinator van het Herstelnetwerk regio Gooi- en Vechtstreek Tevens is hij ambassadeur van Socialrun. Nu heeft hij een nieuw project bedacht: de Inclusietaxi. Doel daarvan is om verhalen met elkaar te delen en zo elkaar beter te begrijpen.