De disclaimer zit hem al in de kleine inleiding voor de 'antwoorden' op de in totaal zes vragen. "Op voorhand merken wij op dat het merendeel van de vragen een duidelijk politiek karakter heeft. Naar onze mening dienen deze vragen in de gemeenteraad besproken te worden en acht het college het niet passend op deze vragen een antwoord te geven", aldus B&W. 

Ogenschijnlijk makkelijk

Na het plotselinge vertrek van de GroenLinks-wethouder - hij diende op dinsdag 17 maart zijn ontslag in - was de verbazing groot bij de sociaaldemocraten. Vlak ervoor had Hilversum afscheid genomen van D66-wethouder Wimar Jaeger (woensdag 4 maart) en in oktober 2018 was Angelika Pelsink (Hart voor Hilversum) opgestapt. Drie wethouders die er in nog geen tw...