Op 30 april ontdekte Mieke Pieren-Olijhoek langs de oevers van een van de vijvers in Anna's Hoeve de zangvogels. De verbazing was nog groter toen bleek dat het hier om twee volwassen vogels met twee jongen ging. Harder constateerde een dag later alle vier de kwikstaarten nog aanwezig waren, afwisselend op de zuidelijke of noordelijke oever van dat stukje water. "De adulten zijn druk om voer te ...