"Afgelopen weken is de problematiek helaas niet verdwenen. Deze komt telkens weer terug", stelt CDA-commissielid Tjalke de Jong. Als voorbeelden van de afgelopen periode noemt hij de hoek Kleine Drift-Villa Industria-Minckelersstraat. "Dergelijk dumpen van afval leidt niet alleen tot verrommeling van de samenleving en een afbreuk van de de leefbaarheid, maar trekt tevens ongedierte aan."

Omdat het CDA geen verbetering ziet, luidt de vraag aan verantwoordelijk wethouder Arno Scheepers dan ook welke vorderingen er zijn gemaakt sinds drie weken geleden. De wethouder gaf toen aan de GAD en de gemeente snel handelen en het vuil zo snel mogelijk weg halen. 

Prioriteit

Daar voegde de VVD'er aan toe dat de Buitengewone opsporingsambtenaren van de GAD meer bevoegdheden hebben na de noodverordening COVID-19 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Dat houdt onder meer in dat ze toezicht houden op de openbare ruimte zowel rondom de scheidingsstations als in de gemeente. 

De Jong wil nu weten hoe het zit met de handhaving. Is dat een prioriteit? Wordt er actief geprobeerd te achterhalen wie er afval gedumpt heeft. Tevens vraagt hij of het beboeten van het vrij storten van afval een afschrikkende werking heeft. "Zou het informeren dat een boete het gevolg is van illegaal afval dumpen een dergelijk effect kunnen bereiken", aldus de vraagsteller.

De Jong meldt verder dat maandag de ondergrondse bakken zijn geleegd, maar dat het overgebleven afval niet meegenomen zou zijn. De handhavers zouden dit in de lege bakken hebben gedaan. Van Scheepers wil hij weten of dit beleid is. "Het gevolg is echter dat een dag later er alweer papier en PMD rondom de bakken zwerven", aldus de CDA'er. Hij vraagt verder nog wat deze werkwijze betekent voor de afvalcapaciteit van de wijk en voor de inwoners.