"Afgelopen weken is de problematiek helaas niet verdwenen. Deze komt telkens weer terug", stelt CDA-commissielid Tjalke de Jong. Als voorbeelden van de afgelopen periode noemt hij de hoek Kleine Drift-Villa Industria-Minckelersstraat. "Dergelijk dumpen van afval leidt niet alleen tot verrommeling van de samenleving en een afbreuk van de de leefbaarheid, maar trekt tevens ongedierte aan."

Omdat het CDA geen verbetering ziet, luidt de vraag aan verantwoordelijk wethouder Arno Scheepers dan ook welke vorderingen er zijn gemaakt sinds drie weken geleden. De wethouder gaf toen aan de GAD en de gemeente snel handelen en het vuil zo snel mogelijk weg halen.