Dat stelt nieuwbakken commissielid van LH Jacqueline van Oostveen. De wijkcentra spelen een belangrijke rol in de buurten en ook in het beleid van de gemeente zelf. Nu er steun is voor veel andere sectoren hoopt Leefbaar niet dat B&W de buurthuizen over het hoofd zien. Wat is hierop de visie van burgemeester en wethouders? Deze vraag komt vanavond voorbij in de commissievergadering die om 20.00 uur begint en via de livestream te volgen is. 

"Juist in deze tijd waarin kwetsbaren in een isolatie zitten en eenzaamheid ervaren is onze vraag wanneer de buurthuizen weer open kunnen, zij het in beperkte vorm", aldus het commissielid. "Er worden veel sectoren elke keer benoemd, maar de buurthuizen hebben we niet één keer horen vallen, terwijl dit de plek is waar veel mensen terecht kunnen en een belangrijke ontmoetingsplek is in de buurt."

Borrel

Al snel na het ingaan van de intelligente lockdown heeft wijkcentrum De Geus van zich laten horen. Zij maken zich grote zorgen over de toekomst van de buurtvoorziening. Omdat iedereen thuiszit, komen er geen inkomsten binnen. Al snel liet de gemeente weten geen huur te innen, wat al een slok op een borrel scheelt. Maar nu op 1 juni culturele instellingen en ook de horeca voorzichtig de deuren weer mogen opendoen, is de vraag wat kan en mag er met betrekking tot de wijkcentra. 

De buurthuizen hebben een belangrijke sociale functie, zo stelt Van Oostveen. Naast ontmoeting is het een plek waar mensen verhalen met elkaar delen of zich uit kunnen leven bij een activiteit. Maar ook is dit de locatie voor buurtbewoners waar zij een (gratis) maaltijd kunnen nuttigen. "Het zou fijn zijn als deze ook doorgang zouden kunnen vinden, zij het met minder mensen, zowel bij de buurthuizen als andere maaltijd initiatieven in Hilversum", aldus de LH'ster. 

Daarnaast zijn er personen en organisaties bij de buurthuizen die mensen met problemen op weg helpen. Door de maatregelen die getroffen zijn, kunnen veel Hilversummers een steuntje in de rug wel gebruiken. "Door de coronacrisis raken er veel mensen in de problemen op praktisch en financieel vlak. Het opstarten van de spreekuren voor ondersteuning zou ook heel fijn zijn zodat deze mensen geholpen kunnen worden", luidt een ander voorbeeld.