Drijvende krachten achter dit initiatief zijn Henri van IJken (voorzitter Stichting Betrokken Omwonenden Busremise Hilversum) en Patrick Weening (voorzitter Bewonersvereniging OosterSpoorPlein en omgeving). De twee inwoners van Oost proberen nu contact te leggen met alle buurtorganisaties in Hilversum om gezamenlijk hetzelfde statement te kunnen maken richting het raadhuis. 

Volgens Van IJken is het nogal een klus om iedereen te bereiken. Niet alleen zijn er meer dan dertig buurtclubs in Hilversum - wat er meer zijn dan de Hilversummer verwachtte - maar de manier van communiceren beknot het tempo. Daarmee doelt de BOB-H-voorzitter op de huidige coronatijd, waarin het iets lastiger is snel de koppen bij elkaar te steken. Maar inmiddels is meer dan de helft benaderd ...