De wethouder gaf daarmee antwoord op vragen van de lokale fractie van het CDA. De grootste oppositiepartij had opnieuw vragen over dit onderwerp gesteld. Het probleem was - ondanks mooie woorden van de wethouder medio april - de laatste weken allesbehalve afgenomen, aldus CDA-raadslid Tjalke de Jong.

Dat laatste erkent ook Scheepers. "Mensen ruimen meer op en dat leidt tot drukte op de afvalstations en meer dumpingen", zei hij woensdagavond. Maar er komt verbetering. Zo kunnen handhavers zich nu al steeds meer focussen op de reguliere taken en is er meer toezicht rondom de containers, ook in de weekenden en op feestdagen. "Dat zijn helaas ook dagen dat mensen denken: 'Ik plaats wat bij'. Er...