De officiële uiting van de organisatie is dat 'er mensenrechten worden geschonden onder het mom van veiligheid en gezondheid'. Ofwel, een proteststem tegen de huidige coronamaatregelen van het kabinet. Sinds half mei zit Nederland in een 'intelligente lockdown'. Naar de mening van de demonstranten wordt het volk de dupe van al deze genomen maatregelen.

"Wij vinden dat onder geen beding van de grondwet mag worden afgeweken. Wij willen onder de aandacht brengen hoe belangrijk deze rechten zijn", zo is te lezen op de website van de Demonstratie van het Volk.