Steeds meer tegengeluiden over het ingrijpende collegeplan zijn hoorbaar. Wat Het Cuypersgenootschap betreft, is er over verdichting te praten, zijn daar inderdaad ontwikkellocaties voor in Hilversum, maar zitten de zorgen vooral over het tempo waar B&W zich aan vasthouden en de omvang van de woningbouwopgave: tienduizend nieuwe woningen realiseren binnen nu en twintig jaar.

"Het college wil in hoog tempo een zeer ingrijpend besluit nemen", meldt Het Cuypersgenootschap in een zondag verstuurde brief aan burgemeester en wethouders. Hilversum heeft zich bij de Metropoolregio Amsterdam (MRA) aangemeld met het sleutelgebied. Om de gemeente aantrekkelijk te houden, is schaalsprong nodig, menen B&W.