Hun zorgen zitten hem in diverse aspecten, zoals het volume van de nieuw te bouwen woningen/wooncomplexen als het Hilversumse sleutelgebied, dat aangemeld is bij de Metropoolregio Amsterdam (MRA), inderdaad doorgaat. Daarom richt Albertus Perk zich in een brief aan de gemeenteraad en het college.

"Het plan voor de bouw van tienduizend woningen in de compacte stad die Hilversum is, zou leiden tot de bouw van 155 torenflats met 15 bouwlagen of een gelijkwaardig volume aan grootschalige laagbouw. Een dergelijke stadsuitbreiding met tienduizend woningen kan vergeleken worden met de uitbreiding van Amersfoort met de wijk Vathorst", aldus de historische kring.