Waar andere partijen meer aandacht vragen voor de kwaliteit van de zorg(verlening) kaart de VVD de financiële gevolgen aan. VVD-raadsleden Freek Reijmerink en Tobias Westerneng schrijven dat er een stevige stijging aankomt als de trends van de laatste jaren in het sociaal domein zich voortzetten. Vanwege de vergrijzing gaan de Hilversumse uitgaven voor maatwerkvoorzieningen jeugdhulp en maatsch...