"De discussie over boa's en geweldsmiddelen moet zorgvuldig gevoerd worden en wel in de gemeenteraad. De vraag is namelijk waarom zijn de extra beschermings-of geweldsmiddelen nodig? Ligt de oorzaak in het minder beschikbaar zijn van politieagenten? Of zijn er andere problemen?", zo schrijft de oppositiepartij. Komt het gesprek over oorzaken en gevolgen en de te nemen maatregelen nog aan bod in...