Zo heeft Het Gooisch Podium aan de Kampstraat afgelopen weekend de deuren moeten sluiten. In deze nachtzaak werden de regels, die zijn opgesteld in de nieuwe noodverordening, niet in acht genomen, aldus de gemeente. Nachtzaken mogen volgens dit stuk helemaal niet open zijn. 

Op social meldde Het Gooisch Podium zondag al dat de zaak tot nader order de deuren dicht moet houden. "De gemeente hanteert wegens corona voor alle zaken nu dezelfde sluittijden, die niet overeen komen met ons concept als nachtcafé. Hierdoor zijn wij genoodzaakt deze keuze te maken. Wij gaan in gesprek met betrokken partijen en gaan er alles aan doen om ons concept zo snel mogelijk weer voort te zetten (natuurlijk alsnog binnen de regels van het RIVM)." 

Tijdelijke vergunning

Echter vandaag kwam er goed nieuws: komende vrijdag en zaterdag gaat de zaak weer open: van 22.00 tot 3.00 uur. Wel is men druk doende om bezoekers weer op de normale tijden - tussen 0.00 en 5.00 uur - te kunnen ontvangen. Uit verdere navraag bij de gemeente blijkt dat een handhaver is langs geweest om de eigenaar op de noodverordening te wijzen. Zij zou vervolgens zelf besloten hebben haar zaak tijdelijk te sluiten. Vervolgens zijn beide partijen met elkaar om de tafel gaan zitten om tot een oplossing te komen. Die is er nu: Gooisch Podium krijgt een tijdelijke café-vergunning, waardoor ze vandaag - vrijdag 12 juni - weer open kunnen. 

De gemeente heeft horecaondernemers in de afgelopen periode aangeschreven om hen nogmaals te wijzen op de coronamaatregelen. "Tijdens piekmomenten blijkt dat de maatregelen op het terras en in de zaak soms in het gedrang komen", meldt de gemeente in het coronaweekoverzicht. In de eerste dagen van juni en afgelopen weekend was het behoorlijk druk op de Hilversumse terrassen.

Praktijk

Fietsen op de Groest en op een deel van de Kerkbrink is momenteel niet toegestaan. Dat heeft te maken met de extra ruimte die is gecreëerd voor de terrassen van de ondernemers. Het niet toestaan van fietsen moet het veiliger maken voor voetgangers. De praktijk wijst volgens de gemeente echter uit dat het lastig te handhaven is. 

"Deze week is de - verkeerskundige - opstelling van de bebording en hekwerk aangepast om de gewijzigde situatie door de verruiming van terrassen beter in beeld te brengen", schrijft de gemeente. "Fietsers worden aangesproken door boa’s. Ook aan horecaondernemers wordt gevraagd fietsers te attenderen op de gewijzigde situatie."

Sekswerkers

In de afgelopen periode heeft handhaving zich ook beziggehouden met sekswerkers, die zich niet hielden aan de al eerder genoemde noodverordening. De sekswerkers die nog in Hilversum actief waren op het internet hebben eerst een tekstbericht gekregen waarin de regelgeving is uitgelegd. Het eerste bericht was informatief van aard, de tweede schetste de consequenties en de vervolgstap was dat handhavers langs zijn geweest bij personen die ondanks eerdere berichten toch nog actief waren. 

Sinds 1 juni mogen ook de buurthuizen weer open. Wat er allemaal wel en niet mag leidt ook nog tot verwarring. De gemeente meldt dat zij veel vragen ontvangt - ook vanuit de horeca - of darten, biljarten en tafeltennissen is toegestaan. Het antwoord daarop is nee. Binnensporten, waaronder de hierboven drie genoemde sportieve activiteiten mogen niet. "Niet in sporthallen, sportverzamelgebouwen, buurthuizen en niet in horecagelegenheden", legt de gemeente uit. "Het advies is om ook denksporten niet te doen, omdat er vaak materialen worden doorgegeven zoals speelkaarten en stukken waardoor het risico op besmetting wordt vergroot."