Het is voor het eerst sinds de opening van het speciaal onderwijs (basisschoolleeftijd) op 11 mei en die van het voortgezet speciaal onderwijs op 2 juni dat de school nu is gesloten. Maandag al kwam er een brief aan alle ouders en verzorgden dat de school dinsdag dicht zou blijven. De veiligheid van leerkrachten én leerlingen was leidend, gaf directeur Trix Stöve daarbij aan.

Dinsdag was er contact met de arts infectieziekten van de GGD. Van haar kreeg Stöve te horen dat voor kinderen het risico op besmetting uiterst klein is, maar kinderen bij klachten zich kunnen laten testen of thuis kunnen blijven totdat de klachten verdwenen zijn. Een test is namelijk niet bepaald prettig. Voor personeel is het advies om goed in de gaten te houden of zij klachten ontwikkelen en een coronatest aan te vragen bij twijfel.

Om verdere verspreiding op school tegen te gaan worden de klassen waar de leerkracht in de afgelopen week werkzaam was, extra grondig schoongemaakt, vervolgt de directeur. "Ook de algemene ruimtes en met name alle contactoppervlakken worden extra gedesinfecteerd. Woensdag 17 juni is de school nog gesloten voor de leerlingen. De school zal vanaf donderdag 18 juni weer open zijn." 

Het vervoer voor de bijna 200 leerlingen wordt door de school op de hoogte gesteld. De leerlingen van het speciaal onderwijs (basisschoolleeftijd) kunnen allemaal weer naar school komen als zij klachtenvrij zijn. Voor de leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs geldt het rooster zoals voor de sluiting was afgesproken. "Ook voor hen geldt dat zij klachtenvrij moeten zijn. We doen er alles aan om voldoende personeel voor de klassen te hebben. Indien dit niet mogelijk is, zullen er kinderen uit bepaalde klassen toch nog langer thuis moeten blijven."