Er is nog niks definitief. De gemeenteraad krijgt 'slechts' het verzoek om groen licht te geven aan het college van burgemeester en wethouders om scenario’s uit te mogen werken voor 6.000 tot 10.000 extra woningen. Veel insprekers zijn daar fel op tegen, wordt dinsdagavond duidelijk. Zij willen eerst dat de gemeente met hen in gesprek gaat.

De discussie is dinsdag al ruim drie uur gaande als elf inwoners hun zegje hebben gedaan. Hun mening is in de meeste gevallen vooraf eigenlijk al bekend. Ondernemers als Matthieu Feijen (namens BV Hilversum) en namens woningcorporaties Anne Oosterbaan (Alliantie) zijn voor het plan om binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA), waar Hilversum deel van uitmaakt, in aanmerking te komen voor het zog...