Vorig jaar juni was de boodschap van de politiek aan het adres van projectwethouder Annette Wolthers (D66) glashelder: het masterplan heeft teveel open einden en daarmee is de richting van de ontwikkeling van het bedrijventerrein té onduidelijk. Een heel jaar broeden en puzzelen heeft het plan goed gedaan, althans als de meningen van de raadsfracties daarvoor maatgevend zijn. Het woord 'blij' v...